Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Povinné využívání systému Traces NT pro oznamování příchodu zásilek některých dovážených komodit od 14. 12. 2019 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Povinné využívání systému Traces NT pro oznamování příchodu zásilek některých dovážených komodit od 14. 12. 2019

Vydáno: 28.8.2019
Tisk článku
Autor: SZPI
Upozornění SZPI pro dovozce potravin ze třetích zemí

Dne 14. 12. 2019 začnou platit nová pravidla pro dovoz potravin ze třetích zemí, neboť od tohoto dne se použije nové nařízení o úředních kontrolách, tedy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Největší změnu pro dovozce představuje především používání systému TRACES NT pro účely informování orgánu dozoru o příchodu zásilky dle čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625.

Povinné použití systému TRACES NT se dotkne zásilek komodit, které aktuálně spadají pod režim nařízení (ES) č. 669/2009; nařízení (EU) 884/2014; nařízení (EU) 2018/1660; nařízení (EU) 2017/186 a nařízení (EU) 2015/175. Tato nařízení budou od 14. 12. 2019 zrušena a nahrazena jedním souhrnným nařízením s obdobnými pravidly (prováděcí akt zatím nebyl zveřejněn v Úředním věstníku EU).

Současný Společný vstupní doklad (SVD) se změní na Společný zdravotní vstupní doklad (SZVD) a bude se rozlišovat několik typů SZVD, dle typu dovážené komodity (rostliny, živočišné produkty, potraviny apod.). V případě dovozu potravin ze třetích zemí se použije typ označený jako SZVD-D (zkratka pro anglickou jazykovou mutaci je CHED-D). Elektronická obdoba SZVD v systému TRACES NT bude sloužit pro účely oznámení příchodu zásilky orgánu dozoru. Ze systému lze následně vygenerovat PDF, které bude vytištěno, podepsáno a tento originál SZVD bude doprovázet zásilku až do jejího místa určení. Z pohledu dovozce zůstane v podstatě zachován stávající systém kontroly, nově přibude pouze elektronický doklad v systému TRACES NT.

Do produkční verze systému TRACES NT se lze registrovat zde
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

Pro účely testování lze využít testovací prostředí systému TRACES NT, které je dostupné zde
https://webgate.training.ec.europa.eu/tracesnt/login

Upozorňujeme, že v produkční verzi systému TRACES NT aktuálně není možné vytvořit hospodářský subjekt, neboť SZPI začne se zkušebním provozem v produkčním prostředí až v posledním čtvrtletí tohoto roku. Funkčnost uživatelského účtu a naučení se vyplňování SZVD lze nejdříve otestovat v testovacím prostředí. Následně bude možné stejným způsobem vytvořit hospodářský subjekt v prostředí produkčním (v posledním čtvrtletí tohoto roku).

Manuál pro vytvoření uživatelského účtu a založení hospodářského subjektu a manuál pro administraci uživatelů v systému TRACES NT je dostupný níže. Další manuály budou postupně doplňovány.

Tento článek a ostatní články, které se týkají dovozu potravin ze třetích zemí, budou průběžně aktualizovány, jakmile budou dostupné nové informace (např. při zveřejnění nových relevantních prováděcích aktů v Úředním věstníku EU apod.)

Jakmile budou zveřejněny všechny prováděcí akty, budou zde rovněž dostupné kontakty na pracovníky, na které se budete moci obrátit v případě dotazů.

               

Přílohy

 

Zdroj: SZPI

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021