Bezpečnost potravin

Používání známek pro celozrnné potraviny se rozšiřuje i ve Velké Británii

Vydáno: 7. 5. 2008
Autor:

Společnost British Bakels začala jako první ve Velké Británii označovat své výrobky Multi Wholegrain Bread Concentrate známkami pro celozrnné výrobky WGS.

Whole Grains Council (WGC) vypracoval program šíření známek pro celozrnné potraviny WGS i do zemí mimo USA. Jako první ve Velké Británii začala známky používat společnost British Bakels, Bicester, která známkami označila své výrobky Multi Wholegrain Bread Concentrate. Tyto výrobky obsahují čtyři druhy cereálií a žitnou mouku, přičemž jedna porce obsahuje minimálně 29 gramů celého zrna. Společnost British Bakels je přesvědčena, že marketingová strategie praktikovaná v USA bude stejně úspěšná i ve Velké Británii. Spotřebitelé jsou informováni prostřednictvím nejrůznějších plakátů, brožurek, letáků a vzdělávacích akcí o důležitosti celozrnných potravin a účelnosti označení celozrnných výrobků známkami WGS, které na první pohled upozorňují na obsah celého zrna v příslušném výrobku. V současné době je v USA více než 1 700 výrobků opatřených známkami WGS, které uvádějí přesné množství podílu celého zrna v každé porci konkrétního výrobku. Počátkem roku byly známky WGS zavedeny rovněž v Kanadě, a to v dvojjazyčné verzi. V prvních devíti měsících roku 2007 bylo celosvětově uvedeno na trh více než 500 celozrnných výrobků.