Bezpečnost potravin

Poultry products processing

Vydáno: 16. 4. 2004
Autor:

Poultry products processing / Shai Barbut.- 1. vyd., Boca Raton : CRC press, 2002. - 548 s., ISBN 1-58716-060-9Publikace je k dispozici pro čtenáře Knihovny ÚZPI pod signaturou D 90777


Publikace poskytuje souhrnné informace o současných trendech při zpracování drůbežího masa v rámci celého výrobního procesu. Je užitečnou příručkou pro odborníky z praxe, studenty, výzkumné pracovníky, manažery jakosti a marketingu aj. Čtenář v knize najde informace o zpracování kuřat, krůt, kachen, hus a dalších druhů. Významná část publikace je věnována otázkám zajištění zdravotní nezávadnosti výrobků, mikrobiologickým aspektům výrobního cyklu, sanitaci a systému zavádění HACCP. Jsou uvedeny plány HACCP pro různé typy výrobků.
Více informací poskytuje vydavatel zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.