Bezpečnost potravin

Potvrzena souvislost mezi rychlým občerstvením a obezitou

Vydáno: 29. 1. 2005
Autor:

Výsledky rozsáhlé studie potvrdily, mladí lidé, kteří se často stravují ve fast-food restauracích mají v pozdějším věku vyšší hmotnost a zvýšenou inzulinovou rezistenci. Ti, kteří se stravovali v provozovnách fast-food častěji než dvakrát týdně měli po patnácti letech v porovnání se skupinou, která se stravovala v těchto restauracích méně než jednou týdně, hmotnost vyšší o více než 5 kg a

Mladí lidé, kteří se často stravují v restauracích s rychlým občerstvením, mají, podle výsledků rozsáhlé studie publikované v lednovém čísle časopisu The Lancet, v pozdějším věku vyšší hmotnost a zvýšenou inzulinovou rezistenci. Bylo zjištěno, že ti, kteří se stravovali v provozovnách fast-food častěji než dvakrát týdně měli po patnácti letech v porovnání se skupinou, která se stravovala v těchto restauracích méně než jednou týdně, hmotnost vyšší o více než 5 kg a dvojnásobné zvýšení inzulinové rezistence, která je rizikovým faktorem diabetu 2. typu. Diabetes je jedním z hlavních rizikových faktorů srdečních onemocnění. Výskyt obezity a diabetu celosvětově neustále vzrůstá a provedená studie podtrhuje význam správných stravovacích návyků. Stravovat se zdravým způsobem ve fast-food restauracích je nesmírně obtížné. Přestože některé z nejnovějších pokrmů těchto provozoven jsou inzerovány jako zdravé, celý sortiment stále obsahuje převážně pokrmy s vysokým obsahem tuku, cukru a energie a nízkým obsahem vlákniny a živin. Lidé si musí uvědomit, jak často se stravují ve fast-food restauracích a výrazně omezit jejich návštěvy. Jedním z důvodů přibírání na hmotnosti může být to, že jediné jídlo z takového typu restaurace často obsahuje množství energie, které by zcela pokrylo energetické požadavky jedné osoby na celý den. Účastníci studie byli rovněž dotazováni, jak často snídají, svačí a obědvají ve fast-food restauracích. Bylo zjištěno, že negativní dopad na tělesnou hmotnost a inzulinovou rezistenci se projevuje jak u černých, tak u bílých účastníků stravujících se často ve fast-food restauracích, a to i po sjednocení ostatních charakteristik životního stylu. Výzkumu, který probíhal v období 1985-1986, se zúčastnilo 3 031 mladých černochů a bělochů ve věku od 18 do 30 let. U účastníků, kteří byli součástí studie CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults), byl způsob stravování hodnocen po dobu 15 let. Studie rovněž odhalila, že muži navštěvují restaurace typu fast-food častěji než ženy a černoši častěji než běloši. Nejmenší frekvence návštěv byla pozorována u bílých žen -1,3krát za týden.
http://www.nutraingredients.com