Bezpečnost potravin

Potravní doplňky železa – efektivnost a její důsledky pro výzkum a programy

Vydáno: 4. 1. 2003
Autor:

suplementace, železo, léčení anemie, vlivy vitaminu A, jodu, riboflavinu, kyseliny listové, vitaminu B12, týdenní suplementační programy

Suplementace železem zůstává důležitou strategii pro prevenci  a léčení anemií z nedostatku železa a může podstatně zlepšovat funkční stav osob s nedostatkem železa a celé populace. Mnoho přínosů ze suplementace železem vyžaduje další průzkum, včetně studia vlivu vitaminu A a metabolismu jodu. Existují pádné důkazy o tom, že nedostatek vitaminů A a riboflavinu ovlivňují využití železa z potravních doplňků, na druhé straně není příliš poznatků o tom, jak nedostatek vitaminu B12  a kyseliny listové ovlivňují anemii. Efektivnost multivýživových doplňků stravy pro prevenci a léčení anemie je třeba dále zdokonalovat.  Týdenní suplementace železem je účinná a je ji třeba zařadit do programů prevence a léčky nedostatku železa a anemie. Problémem je větší přizpůsobení aktuálním podmínkách  z hlediska počtu konzumovaných tablet a  efektivnost příjmu ostatních mikronutrientů spolu se železem. Týdenní suplementační programy mohou zlepšit stav mnoha cílových populačních skupin. Další práce by se měly zaměřit na vyjasnění účelu, velikosti příjmu a zhodnocení výsledků suplementace železem.

Allen-Lindsay,H: Iron supplements:scietific issues concerning efficancy and implications for research and programs. J.Nutr., 132, 2002, 4.suppl., s. 813S-9S