Bezpečnost potravin

Potraviny pocházející z ekologického zemědělství: nové nařízení bude srozumitelnější pro spotřebitele a zemědělce

Vydáno: 30. 12. 2005
Autor:

Dne 21. prosince 2005 přijala Evropská komise návrh nového nařízení o ekologickém zemědělství, jehož cílem je větší srozumitelnost pro spotřebitele i pro zemědělce.

Dne 21. prosince 2005 přijala Evropská komise návrh nového nařízení o ekologickém zemědělství, jehož cílem je větší srozumitelnost pro spotřebitele i pro zemědělce. Nová pravidla budou jednodušší a umožní jistou dávku flexibility při zohledňování regionálních rozdílů v podnebí a podmínkách. Producenti ekologických potravin si budou moci vybrat, zda použít logo EU pro ekologické produkty. Jestliže se rozhodnou ho nepoužít, musí být jejich produkty označeny jako EU-ekologické. Aby mohl být produkt takto označen, musí nejméně 95 % konečného produktu pocházet z ekologického zemědělství. Jako ekologické nebudou moci být označeny produkty obsahující geneticky modifikované organismy (GMO), s výjimkou produktů obsahujících až 0,9 % GMO v rámci náhodné kontaminace. Dovozy organických produktů by mohly být povoleny, pokud splňují normy EU nebo poskytují rovnocenné záruky ze zemí jejich původu. Mariann Fischer Boelová, členka komise pro zemědělství a rozvoj venkova, prohlásila: „Spotřebitelé budou moci nyní mnohem snadněji rozpoznat ekologické produkty a porozumět jejich výhodám z hlediska životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat. Nynější pravidla budou nahrazena jednoduššími a transparentnějšími. Budou definovat cíle a zásady ekologického zemědělství, vysvětlovat pravidla týkající se označování produktů, upravovat dovoz a zaručovat, že spotřebitelé budou vědět, co kupují, a že zemědělci budou přesně vědět, jakými pravidly se mají řídit.“

 

Nové nařízení reaguje na závěry Rady z října 2004 ohledně Evropského akčního plánu pro potraviny pocházející z ekologického zemědělství a pro ekologické zemědělství (EAP) z června 2004, který přináší celkovou strategickou představu o příspěvku ekologického zemědělství ke společné zemědělské politice. Pokud jde o dovozní režim, budou se nové předpisy používat od 1. ledna 2007. Navrhuje se, aby se nové nařízení používalo od 1. ledna 2009.

 

Více informací v tiskové zprávě Evropské komise