Bezpečnost potravin

Potraviny: od farmy po vidličku (statistická příručka)

Vydáno: 1. 6. 2007
Autor: pospisilova

Je k dispozici publikace Evropské komise zaměřená na statistiku v rámci potravinového řetězce.

Evropská komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) vydalo v roce 2006 pod ISBN 92-79-00429-8 publikaci (viz příloha), jejímž cílem je podat souhrnnou informaci o statistických údajích, které jsou v současné době k dispozici a týkají se potravinového řetězce. To umožní čtenářům udělat si představu o tom, jak se potravinový řetězec v Evropě vyvíjí. Uvedená publikace slouží jako přehled údajů dostupných o potravinách a potravinovém řetězci v Eurostatu. Údaje zde uvedené byly čerpány z databáze Eurostatu “Food” a to k 15. září 2005. Protože se tato databáze pravidelně aktualizuje, je možné, že současné hodnoty vytažené z databáze Eurostatu “Food” se budou lišit od hodnot uvedených v této publikaci.
 
Obsah publikace:
Úvod
1. Vstupy do potravinového řetězce
2. Primární produkce
3. Výroba potravin
4. Spotřeba potravin a zdraví
5. Hráči v potravinovém řetězci
Přílohy
 
Příloha: Food: From farm to fork statistics (pdf, 6 MB, 125 stran)