Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Potravinová aditiva v Evropském parlamentu do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Potravinová aditiva v Evropském parlamentu

Vydáno: 17.5.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Projednává se návrh Komise o změně předpisu o aditivech a problematika aditiv sestávající z nanočástic, aditiv z GMO aj.
Problematika potravinových aditiv je diskutována z řady hledisek. V příštích 10 letech má být všech 300 schválených aditiv znovu prověřeno úřadem EFSA. Předmětem projednávání v Evropském parlamentu (EP) je, aby pro aditiva vyrobená z, s nebo pomocí GMO platila povinnost označovat jejich použití v potravinách, což zatím neplatí. Také se projednává, aby byly stanoveny limity pro aditiva sestávající z nanočástic, protože zatím není jisté, zda limity mají být stejné jako u dosud používaných aditiv.
Na pořadu jednání jsou i otázky enzymů a aromat. Rada podporuje názor, že návrh Komise má být přijat systémem „ve výborech“ (comitology), nikoli úplnou dohodou členů EP, což je zcela nerealizovatelné. Dosavadní jednání ukazují, že zástupci členských států v široké míře návrh podporují. Postup schvalování aditiv se má změnit a má být zaveden nový systém pro enzymy. V případě enzymů není jasné, zda bude vytvořen duální systém, aby se nemusely měnit směrnice pro šťávy a vína, u nichž se enzymy používají protože je aplikován postup podle čl. 95 a čl. 37 Smlouvy. Zdá se, že členské státy stejně jako někteří členové EP jsou proti duálnímu systému,chtějí jednotný systém schvalování pro všechny enzymy. Nedořešené otázky se týkají i ustanovení o aromatech, takže je sporné, zda dojde k přijetí obecných zásad na jednání Rady ministrů zdravotnictví 31. 5. 2007.
Ekonomický a sociální výbor ESOC rovněž podporuje způsob schvalování aditiv, enzymů a aromat postupem „ve výborech“. Požaduje však přesnější definici kritéria „technologicky nezbytné množství“ a „prospěch a výhoda pro spotřebitele“.
Pokud jde o používání bílkovin proti vytváření ledových krystalů - ISP (Ice Structuring Proteins), Poradní výbor pro potraviny a procesy nového typu (ACNFP) schvaluje jejich používání společností Unilever, na základě ujištění, že nehrozí nebezpečí z toxikologického hlediska, a že rozsah jejich použití bude přijatelný. Výbor však požaduje, aby ISP, pokud jsou vyrobeny za použití GM-kvasinek, byly označeny jako GMO, i když ostatní aditiva vyrobená pomocí GMO označena být nemusí. Podle ACNFP se v případě ISP jedná o zvláštní případ, kdy byla použita syntetická genová sekvence, která je v  kvasničné bílkovině získávané fermentačním postupem přítomna ve značném množství. Neuvedení informace o GM by mohlo znamenat klamání spotřebitele. Uvedení však může některé spotřebitele odradit. Kromě toho může kvasničná bílkovina ohrožovat některé alergiky, takže by bylo třeba ji na obalu uvést jako alergen.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021