Bezpečnost potravin

Potravinářský zpravodaj 6 / 2005

Vydáno: 6. 8. 2005
Autor:

List Potravinářské komory ČR

Výběr článků:  Připravované návrhy legislativních změn v oblasti maloobchodu
                     Veterinární legislativa se stále vyvíjí
                     Pozor na barviva
                     Všichni provozovatelé potravinářských podniků musí mít zaveden 
                     systém kritických kontrolních bodů
                     Úřad pro potraviny zahájil činnost
                     Jak jsou řešeny zásoby obilí ze sklizně v roce 2004
                     Konference o potravinové bezpečnosti a využití finančních zdrojů 
                     EEA
Více informací:  http://www.uzpi.cz/publikace/pz6.pdf