Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Potravinářské přídatné látky: EFSA zveřejnil nové pokyny pro žadatele do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA

Potravinářské přídatné látky: EFSA zveřejnil nové pokyny pro žadatele

Vydáno: 18.7.2012
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Tisková zpráva EFSA

Nové pokyny pro předkládání žádostí pro potravinářské přídatné látky, jež reflektují pokrok ve vědě a nejnovější zásady hodnocení rizik, byly vyvinuty na základě iniciativy vědeckých odborníků Vědeckého panelu pro potravinářské přídatné látky a zdroje nutrietů přidávaných do potravin (Panel ANS) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Bezpečnost potravinářských přídatných látek je v EU posuzována EFSA před jejich registrací Evropskou komisí. Podle právních předpisů EU jsou žadatelé povinni poskytnout potřebné informace a údaje, které EFSA následně posuzuje během procesu hodnocení rizik. Pokyny přijaté Panelem ANS v červnu 2012 nahradí původní pokyny z roku 2001, které zohledňují pokrok ve vědě a desetiletou praxi při uplatňování pokynů stávajících.

Nové pokyny zavádí nový stupňovitý přístup k hodnocení rizik potravinářských přídatných látek, podle kterého budou žadatelé postupovat při designování strategie toxikologického testování a rozhodování a odůvodňování založeném na základě vědeckého posuzování výsledků. Definováním progresivních požadavků a zohledněním současných znalostí vodítka pomohou získat potřebné údaje k prokázání vysoké úrovně ochrany spotřebitele. Ve vztahu k provádění toxikologických studií jsou provedeny důležité změny požadavků na testování genotoxicity, toxicity, karcinogenity a reprodukční toxicity. 

Od září 2012 bude na stránkách EFSA také dostupný nový nástroj k hodnocení expozice vyvinutý EFSA, který pomůže žadatelům vypočítat expozici potravinářským přídatným látkám a jejich vedlejším produktům a umožní harmonizovat zaslání souvisejících dat.

Pokyny byly dokončeny po veřejné konzultaci, při které byla získána zpětná vazba od průmyslu, nevládních organizací, evropských národních úřadů pro bezpečnost potravin a dalších zúčastněných stran. V souladu se zásadou transparentnosti EFSA je též publikován přehled obdržených připomínek.

Pokyny pro předkládání žádostí pro potravinářské přídatné látky jsou dostupné na webu EFSA.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021