Bezpečnost potravin

Potravinářská revue 1/2004 – odborný časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod

Vydáno: 3. 7. 2004
Autor:

Nový odborný časopis určený odborníkům z hospodářského odvětví potravin a zpracování zemědělských produktů. Časopis podává důležité informace z oblastí vzdělávání, výživa, technika, technologie, ekonomika, obchod a z dalších oborů. Časopis dává prostor mimo jiné i pro publikaci vědeckých prací a odborných názorů. Vydavatel: AGRAL s.r.o., Kykalova 1, 140 02 Prah

 

Výběr z obsahu prvního čísla časopisu

Nejbezpečnější potraviny na náš stůl.  D. Byrne, komisař pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele  Evropské unie.

České potravinářství na cestě do Evropy.  J. Palas, ministr zemědělství ČR.

Ke koncepci potravinářství.  Ing. JUDr. J. Mezera, CSc.

Evropská síť pro posílení účasti malých a středních podniků v 6. rámcovém programu EU pro výzkum, vývoj a inovace 2002 – 2006 v sektoru “ Kvalita a bezpečnost potravin“.  Ing. N. Koníčková

HACCP v oboru jatečnictví a zpracování masa.  Doc. MVDr. L. Steinhauser, CSc.

Biotechnologické inovace a potravinářství. Ing. J. Drahorád, CSc.

Diety – naděje, víra i zklamání.  Prof. MVDr. J. Neumann, DrSc.

Přímý ohmický ohřev potravin a tvorba úsad.  Ing. M. Nový, doc. Ing. R. Žitný, CSc.

Vaznost vody modifikovanými škroby.  Ing. J. Kodet, CSc. a  P. Jelínek

Aktivity výzkumného ústavu potravinářského Praha.  Ing. C. Perlín, CSc.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické  v Praze se představuje.  Prof. Ing. J. Velíšek, DrSc.

V jihočeském Písku je jeden z nejmodernějších celků masného průmyslu v České republice. Ing. E. Línková a MVDr. L. Hájek

Více informací klikněte zde

Časopis v tištěné formě je možno objednat na tel./fax: 222 781 521