Bezpečnost potravin

Potahy plechovek pro přímý kontakt s potravinami: závěry z workshopu a další zaměření výzkumu

Vydáno: 1. 11. 2002
Autor:

bezpečnost potravin, potravinářský obal, migrace z obalu do potravin, Evropská unie, evropský výzkum

Ve dnech 21.–23. ledna 2002 se konal v Bruselu pracovní seminář na téma „Zajištění bezpečnosti spotřebitelů: potahy plechovek pro přímý kontakt s potravinami“. Tzv. CANCO workshop sponzorovala Evropská komise, Generální ředitelství pro výzkum. Cílem bylo určit potřeby výzkumu tak, aby se našly lepší způsoby zajištění, že migrace z vnitřních potahů plechovek do balených potravin nebude představovat nebezpečí pro zdraví člověka.
Na worshopu se sešlo 59 zástupců z šestnácti evropských zemí a z USA. Závěry z této pracovní schůzky a identifikované potřeby výzkumu jsou k dispozici na adrese
sborník

www.ciaa.be