Bezpečnost potravin

Poškozování spotřebitele nedodržováním deklarovaného množství

Vydáno: 3. 4. 2003
Autor:

Podle výsledků kontrol prováděných zemskými úřady zaplatili spotřebitelé v SRN v r. 2001 za nedodržování množství zboží deklarovaného na obalu kolem 1 mld. EUR.

V r. 2001 zaplatili spotřebitelé v SRN kolem 1 mld. EUR navíc kvůli nedodržování množství zboží deklarovaného na obalu. Vyplývá to ze statistiky zpracované v SRN na základě kontrol množství zboží plněného do obalů prováděných zemskými kontrolními úřady. Podle toho je u 10 % veškerých výrobků zjištěno nedostatečné naplnění obalu. Počet těchto kontrol v SRN je cca 27 000 ročně, což je zřejmě málo, a navíc tento počet rok od roku klesá. Ani pokuty, které činí nejvýše 25 000 EUR, nemají žádný účinek na potlačení uvedeného negativního jevu.
Obrat německého trhu s potravinami byl v r. 2001 288,2 mld. DM. V případě, že u 4 % výrobků je plněný obsah až o 9 % nižší (pod tolerovatelnou mez), vychází, že spotřebitelé ročně zaplatili za chybějící potraviny kolem 700 mil. EUR. K tomu je třeba ještě připočítat škody vzniklé tím, že obsah nedosahuje ani střední hodnoty, což se vyskytuje v 5,6 % kontrolovaných výrobků. Kdyby v těchto případech byla skutečná odchylka od deklarované hodnoty jen 2 %, znamenalo by to další poškození spotřebitelů o celkem cca 300 mil. EUR.
Gordian, 2002, č. 12, s. 208–209