Bezpečnost potravin

Portfolio rostlinných olejů a tuků na českém trhu

Vydáno: 6. 9. 2022
Autor: Společnost pro výživu

Článek byl publikován v časopise Výživa a potraviny 4/2022.

Foto: Shutterstock

Společnost pro výživu publikovala článek „Portfolio rostlinných olejů a tuků na českém trhu“ v časopise Výživa a potraviny 4/2022

Abstrakt
Rostlinné oleje a tuky zaujímají až 25-40 % z energetického příjmu průměrného dospělého člověka. Jsou tedy nedílnou součástí naší každodenní stravy. V rámci této práce byla sesbírána a vyhodnocena data o dostupnosti různých druhů rostlinných olejů a tuků na českém trhu napříč kamennými prodejnami i online obchody. Posuzovány byly i obalové materiály, objemové varianty, biokvalita olejů a také to, jakým způsobem byly tyto oleje zpracovány. Na českém trhu počtem dostupných výrobků jednoznačně dominuje olej olivový. Ve velkých kamenných prodejnách zaujímá až 45 % sortimentu. Další pořadí nejčastějších olejů se rozchází v závislosti na tom, v jakém typu prodejen je sortiment nakupován. Pro menší specializované prodejny a online obchody je charakteristickým rysem i široký sortiment minoritních olejů. V bio kvalitě je prozatím k dostání pouze malá část sortimentu.

Klíčová slova: rostlinné oleje a tuky, český trh, minoritní oleje.

 

Autoři článku: Ing. Gabriela Kuncová, doc. Ing. Jiří Brát, CSc., doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.,
Ústav konzervace potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav mléka, tuků a kosmetiky, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

Zdroj: Společnost pro výživu