Bezpečnost potravin

Portál pro bezpečnost potravin v domácnosti

Vydáno: 16. 5. 2004
Autor:

Americká asociace pro správnou výživu (American Dietetic Association ) a Nadace ConAgra Foods spolupracují na programu, který je zaměřen na vzdělávání veřejnosti v oblasti zajištění bezpečnosti potravin v domácnostech.

Těžištěm aktivit je provozování portálu pod názvem Home Food Safety … It´s in Your Hands. Jak vyplývá z názvu, cílem programu je vštípit spotřebitelům pocit odpovědnosti za své zdraví a upozornit je na nebezpečí spojená s nedodržováním zásad správného nakládání s potravinami a přípravy pokrmů v domácnostech. Informace jsou spotřebitelům předkládány formou informačních materiálů dostupných on-line. Zájemci si mohou ověřit své znalosti i pomocí kvizu o zajištění bezpečnosti potravin ve své  kuchyni (viz obrázek), kdy kliknutím ja jednotlivé úkoly se zobrazí příslušná otázka a odpověď.
Součástí portálu je i sekce často kladených otázek a samostatná sekce ve španělštině.
http://www.homefoodsafety.org/