Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Porovnání potravin z ekologické a konvenční produkce do kategorie

Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
Ekologické zemědělství - Archiv > Ekologické zemědělství - Archiv> Zemědělství - Archiv
Archiv - Biopotraviny > Výživa - Archiv> Výživa - Archiv> Archiv - Biopotraviny> Potravinářství - Archiv> Výživa - Archiv

Porovnání potravin z ekologické a konvenční produkce

Vydáno: 30.10.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Jsou k dispozici dvě studie: FSA a TOC. Podle FSA neexistují rozdíly mezi těmito potravinami, to popírá studie TOC.
Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) zastává po řadu let stanovisko, že neexistují významné rozdíly ve výživové hodnotě potravin z ekologické a konvenční produkce. Na podporu tohoto stanoviska FSA provedl studii. Výsledky této studie byly publikovány v časopise American Journal of Clinical Nutrition a to pod názvem “Nutritional quality of organic foods: a systematic review”.
Podle autorů této studie byly nalezeny statisticky významné rozdíly pouze u tří z 13 nutričních faktorů. Významné rozdíly se uvádějí pro dusík, který byl vyšší u plodin z konvenční produkce, dále pro fosfor a “titratable acids”, jejichž obsah byl vyšší u plodin z ekologické produkce.
Na zprávu FSA reagoval TOC. K nálezu FSA uvádí, že zvýšené hladiny dusíku v potravinách považuje většina vědců za zdravotní riziko, neboť existuje vyšší potenciál pro tvorbu karcinogenních nitrosaminů v trávicícm traktu člověka. Vyšší hladiny ostatních dvou faktorů se považují za pozitivní.
Přestože tři kategorie nutrientů upřednostňovaly potraviny z ekologické produkce a žádný faktor neupřednostňoval potraviny z konvenční produkce, přesto tým FSA konstatoval, že neexistují žádné nutriční rozdíly mezi těmito dvěma kategoriemi potravin.
Tým vědců pod vedením TOC provedl obdobnou srovnávací studii jako FSA založenou na posouzení dosud publikovaných prací v odborné literatuře. TOC studie byla uveřejněna pod názvem “New Evidence Confirms the Nutritional Superiority of Plant-Based Organic Foods” (viz příloha). Pro některé nutrienty jsou nálezy v TOC studii podobné nálezům ve studii FSA. Výsledky se však významně liší u dvou hlavních skupin nutrientů s velkým významem pro podporu zdraví. Jde o celkový obsah polyfenolů a antioxidanty. Tým FSA neposuzoval celkovou antioxidační kapacitu a u obsahu polyfenolů nenalezl žádný rozdíl.
TOC studie porovnávala 11 nutrientů, z toho bylo pět nutrientů předmětem srovnávání i ve studii FSA. Studie FSA se opírala o výsledky publikované za období 50 let (1958–únor 2008), TOC studie posuzovala výsledky publikované od roku 1980.
Více informací o porovnávání studie FSA a studie TOC jsou k dispozici zde.
 
Příloha 1: New Evidence Confirms the Nutritional Superiority of Plant-Based Organic Foods (pdf, 19,5 MB, 53 stran)
Příloha 2: New Evidence Confirms the Nutritional Superiority of Plant-Based Organic Foods – souhrn (pdf, 2,33 MB, 8 stran)
 
Pozn.: Dne 25.11.2009 se uskuteční na MZe ČR seminář “Kvalitní a zdravé potraviny – výzva pro ekologické zemědělství”. V rámci tohoto semináře se bude diskutovat (polemizovat) o výsledcích studie FSA, které popírají vyšší kvalitu biopotravin (viz program semináře).
 
O biopotravinách na internetových stránkách FSA.
Zpráva FSA porovnávající potraviny z ekologické a konvenční produkce, která je předmětem řady diskusí: Comparison of composition (nutrients and other substances) of organically and conventionally produced foodstuffs: a systematic review of the available literature (pdf, 1,22 MB, 209 stran).
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021