Bezpečnost potravin

Porovnání jahod z ekologické a konvenční produkce

Vydáno: 10. 9. 2010
Autor:

Biojahody měly více antioxidantů a vitaminu C, méně draslíku a fosforu. Byly menší a odolnější k hnilobě.

Studie publikovaná v PLoS ONE (Public Library of Science, viz příloha) ukazuje, že jahody z ekologické produkce mají vyšší obsah antioxidantů a vitaminu C než konvenční protějšky, méně však některých minerálních látek (draslíku a fosforu).
Toto zjištění se opírá o podrobné pozorování, které bylo provedeno u jahod pěstovaných v Kalifornii, kde se získává 40 % veškeré produkce jahod v USA. Do studie byly použity jahody z 13 polí komerčních farem zabývajících se ekologickou produkcí a 13 polí farem hospodařících konvenčním způsobem. Tým odborníků (ekologů, potravinářských chemiků, půdních znalců aj.) sledoval řadu ukazatelů a došel k závěru, že biojahody mají vyšší obsah antioxidantů a vitaminu C a později podléhají hnilobě. U jedné odrůdy byly senzorické ukazatele biojahod hodnoceny lépe než u konvenčních jahod (byly sladší, aromatičtější, celkový vzhled byl lepší). Biojahody však byly o 13,4 % menší a obsahovaly významně méně draslíku a fosforu, tj. minerálních látek, které jsou minimálně stejně důležité jako antioxidanty. Tabulka porovnávaných parametrů.
Někteří kritici zpochybňují hypotézu, že biojahody s antioxidanty navíc (extra antioxidants) mají vyšší výživovou hodnotu. Studie ukázaly, že osoby, které konzumují vyváženou stravu, nezískávají další prospěch z extra antioxidantů nebo vitaminu C a není dokonce jasné, zda organismus dokáže tyto extra nutriční složky absorbovat. Pokud jde o chuť, biojahody u porotců nezvítězily.
V rámci studie se rovněž posuzovala kvalita půdy, na které se jahody pěstovaly. Zjistilo se, že ekologicky obdělávaná půda má více celkového uhlíku a dusíku, mikrobiální biomasa a aktivita je větší, obsah mikronutrientů je vyšší. Ekologicky obdělávané půdy rovněž vykazovaly větší počty endemických genů a funkčních genů pro četné biogeochemické procesy, např. fixaci dusíku a degradaci pesticidů.
 
 
Zdroj: IFT
 

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství (studie VŠCHT, 2006)
Mají biopotraviny skutečně vyšší výživovou hodnotu než konvenční potraviny?
ICBP: Průběžně aktualizované informace o biopotravinách