Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Porovnání jahod z ekologické a konvenční produkce do kategorie

Ekologické zemědělství - Archiv > Ekologické zemědělství - Archiv> Zemědělství - Archiv
Archiv - Biopotraviny > Výživa - Archiv> Výživa - Archiv> Archiv - Biopotraviny> Potravinářství - Archiv> Výživa - Archiv

Porovnání jahod z ekologické a konvenční produkce

Vydáno: 10.9.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Biojahody měly více antioxidantů a vitaminu C, méně draslíku a fosforu. Byly menší a odolnější k hnilobě.
Studie publikovaná v PLoS ONE (Public Library of Science, viz příloha) ukazuje, že jahody z ekologické produkce mají vyšší obsah antioxidantů a vitaminu C než konvenční protějšky, méně však některých minerálních látek (draslíku a fosforu).
Toto zjištění se opírá o podrobné pozorování, které bylo provedeno u jahod pěstovaných v Kalifornii, kde se získává 40 % veškeré produkce jahod v USA. Do studie byly použity jahody z 13 polí komerčních farem zabývajících se ekologickou produkcí a 13 polí farem hospodařících konvenčním způsobem. Tým odborníků (ekologů, potravinářských chemiků, půdních znalců aj.) sledoval řadu ukazatelů a došel k závěru, že biojahody mají vyšší obsah antioxidantů a vitaminu C a později podléhají hnilobě. U jedné odrůdy byly senzorické ukazatele biojahod hodnoceny lépe než u konvenčních jahod (byly sladší, aromatičtější, celkový vzhled byl lepší). Biojahody však byly o 13,4 % menší a obsahovaly významně méně draslíku a fosforu, tj. minerálních látek, které jsou minimálně stejně důležité jako antioxidanty. Tabulka porovnávaných parametrů.
Někteří kritici zpochybňují hypotézu, že biojahody s antioxidanty navíc (extra antioxidants) mají vyšší výživovou hodnotu. Studie ukázaly, že osoby, které konzumují vyváženou stravu, nezískávají další prospěch z extra antioxidantů nebo vitaminu C a není dokonce jasné, zda organismus dokáže tyto extra nutriční složky absorbovat. Pokud jde o chuť, biojahody u porotců nezvítězily.
V rámci studie se rovněž posuzovala kvalita půdy, na které se jahody pěstovaly. Zjistilo se, že ekologicky obdělávaná půda má více celkového uhlíku a dusíku, mikrobiální biomasa a aktivita je větší, obsah mikronutrientů je vyšší. Ekologicky obdělávané půdy rovněž vykazovaly větší počty endemických genů a funkčních genů pro četné biogeochemické procesy, např. fixaci dusíku a degradaci pesticidů.
 
Příloha: Fruit and Soil Quality of Organic and Conventional Strawberry Agroecosystems (pdf, 257 kB, 14 stran)
 
Zdroj: IFT
 
Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství (studie VŠCHT, 2006)
Mají biopotraviny skutečně vyšší výživovou hodnotu než konvenční potraviny?
ICBP: Průběžně aktualizované informace o biopotravinách

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021