Bezpečnost potravin

Poprvé se u nás slavil Světový den chleba

Vydáno: 9. 11. 2009
Autor:

14. října 2009 uspořádal Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů České republiky tiskovou konferenci k události Světový den chleba.

Světový den chleba je vyhlášen pekařskou unií U. I. B. (Mezinárodní unie řemeslných pekáren) na 16. říjen, letos byl poprvé slaven také našimi pekaři. První krátká konferenční formou provedená oslava se uskutečnila v reprezentativních prostorách  Clarion Congres Hotel Prague v pražských Vysočanech.
Konferenci zahájil Ing. Jan Ivánek, ředitel odboru MZe. Předseda Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů ČR Ing. Jaromír Dřízal  podal vyčerpávajícím  a přehledným způsobem informace o situaci ve výrobě a spotřebě chleba u nás.
Výborně přednesené bylo odborné vystoupení Ing. Evy Novákové z IREKS ENZYMA o významu chleba ve výživě. Byla zvýrazněna zdravotní rizika způsobená malým příjmem vlákniny naší populací a doporučení na konzumaci pekařských výrobků s vyšším podílem žitné mouky, celých zrn a semen.

Pekárenské výrobky jsou důležitou součástí naší stravy, podílejí se více než třetinou na denní spotřebě potravin každého z nás. Čeští pekaři usilují o to, aby na českém  trhu převládal kvalitní český chléb z tuzemských surovin, o který má český zákazník největší zájem.

Pekaři z Michelských pekáren a.s. upekli na počest této oslavy 15 kilogramový bochník chleba.

Potravinářský zpravodaj X, 2009, č.7, s.16