Bezpečnost potravin

Poprvé bylo stanoveno doporučené množství soli pro děti

Vydáno: 19. 5. 2003
Autor:

Vědecký poradní výbor pro výživu ve Velké Británii vypracoval zprávu pod názvem “Sůl a zdraví” (2003), ve které je uveden denní doporučovaný příjem soli u dětí podle jejich věku.

Na základě nové zprávy Vědeckého poradního výboru pro výživu (Scientific Advisory Committee on Nutrition, SACN) ve Velké Británii vydal Úřad pro kontrolu potravin (FSA) doporučení týkající se množství soli, které byl měly konzumovat děti. Vysoký příjem soli je spojen s vysokým krevním tlakem, což zvyšuje riziko onemocnění srdce. Osoby s vysokým krevním tlakem jsou třikrát náchylnější k srdečnímu infarktu a dvakrát častěji umírají než osoby s normálním tlakem.

Zpráva SACN potvrzuje dřívější doporučení snížit příjem soli o třetinu, a to přibližně z 9 g/den na 6 g/den. Poprvé bylo také stanoveno množství soli (g/den), které by měly přijímat děti v závislosti na svém věku:
0-6 měsíců:  
7-12 měsíců:  1
1-3 let: 2
4-6 let: 3
7-10 let: 5
11-14 let: 6
Úplný text zprávy SACN

FSA vydala informaci pro rodiče, jaké množství soli by děti měly konzumovat (cíl, kterého je třeba dosáhnout; vychází se z doporučeni SACN) a jaké konzumují. Pokud se vztahuje na tělesnou hmotnost, je současný příjem soli u dětí vyšší než u dospělých. Rodičům se radí snížit množství soli přidávané do potravin během vaření a i při servírování.
Přibližně 75 % soli pochází z technologicky vyráběných potravin, a proto by rodiče měli sledovat obsah soli na etiketách výrobků, pokud je kupují i pro děti.

FSA i zdravotní instituce ve Velké Británii zahájily diskusi s výrobci potravin o možnosti snížit množství soli přidávané do potravin při jejich výrobě. Návrhy na snížení soli, které podala Federace výrobců potravin a nápojů (FDF) ve Velké Británii jsou vítaným začátkem akce za snížení množství konzumované soli, na kterou reagoval již pekárenský průmysl snížením soli v chlebu. Celkové řešení problematiky soli přidávané do výrobků je však složitější, a proto FSA plánuje uspořádat schůzku se všemi zainteresovanými, na které se bude o možnostech snížení soli diskutovat.
www.food.gov.uk