Bezpečnost potravin

Pomocí antioxidantů proti stařecké demenci

Vydáno: 19. 7. 2002
Autor:

antioxidanty ve stravě snižují poškození mozkové tkáně vyvolané volnými radikály v souvislosti se stárnutím

Výsledky dvou nových komplementárních studií publikovaných v posledním čísle časopisu Journal of Neuroscience ukazují, že dieta bohatá na antioxidanty ze zeleniny a ovoce může ochránit mozek před změnami spojenými se stárnutím, které se projevují úpadkem v mentální oblasti.
První studie pochází ze Střediska pro stárnutí a regeneraci mozku na Univerzitě v Jižní Floridě. Vědečtí pracovníci srovnávali mentální schopnosti dvou skupin krys, z nichž kontrolní skupina byla  po dobu 6 týdnů krmena konvenčním krmivem, pokusná skupina po stejnou dobu krmivem obsahujícím 2 % mraženého špenátu. Mentální schopnosti krys byly měřeny takovým způsobem, že se sledovalo, jak rychle po zaznění určitého tónu, po němž byl do klecí prudce vehnán proud vzduchu, začaly krysy mrkat. Podle studie krysy krmené krmivem bohatým na antioxidanty byly lépe schopny si spojit zvuk s následujícím závanem vzduchu, a tak se rychleji  naučily po zaznění tónu okamžitě začít mrkat.
Pokusným subjektem ve druhé studii byly opět krysy. Vědečtí pracovníci z Nemocnice pro veterány Jamese J. Haleyho zkoumali účinky tří diet, které se navzájem lišily  množstvím antioxidantů, na mentální schopnosti zvířat.  Jedna skupina hlodavců byla krmena spirulinou, řasou bohatou na antioxidanty, druhá skupina dostávala jablka, což je průměrný zdroj antioxidantů a třetí skupině jakžto chudý zdroj antioxidantů byly nabízeny okurky.
U krys krmených spirulinou nebo jablky se zlepšila funkce neuronů a snížil rozsah uměle navozených poškození a zánětů mozku. Spirulina též zlepšila poškozenou funkčnost adrenergních neuronů, která odpovídala přirozeným změnám souvisejícím se stárnutím.
Shrnuto a sečteno, tyto dvě studie ukazují, že antioxidanty ve stravě mohou zřejmě pomoci snížit volnými radikály indukovaná poškození mozku a tím zpomalit rychlost mentálního úpadku souvisejícího se stárnutím. Účinky antioxidantů samozřejmě závisí i na celkovém složení stravy. (old)
www.hsc.usf.edu