Bezpečnost potravin

Pomoc se zaváděním principů HACCP v prodejnách masa a uzenin

Vydáno: 26. 9. 2005
Autor:

Celonárodní kampaň v Irsku, která má napomoci zvýšit bezpečnost masných výrobků.

Úřad pro bezpečnost potravin v Irsku (FSAI) spustil novou národní kampaň podporující implementaci zásad HACCP do prodejen s masem a uzeninami. Jako součást iniciativy poskytuje FSAI informační materiál o systémech managementu bezpečnosti potravin, který má napomoci tomuto sektoru potravinářského průmyslu v jejich přijímání. Kampaň je zvláště  zaměřena na vysoce rizikové řezníky, tj. ty, kteří prodávají masné výrobky k přímé konzumaci a současně syrové masné výrobky. Cílem je dosáhnout 100% shody s požadavky HACCP v tomto typu prodejen.

 

Informační balíček o HACCP, který poskytuje FSAI prodejnám masa a masných výrobků