Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Pomoc ministerstva zdravotnictví v oblastech zasažených povodněmi do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality
POVODNĚ 2013 - zacházení s potravinami, hygiena > Bezpečnost potravin - archiv - kauzy> POVODNĚ 2013 - zacházení s potravinami, hygiena

Pomoc ministerstva zdravotnictví v oblastech zasažených povodněmi

Vydáno: 12.6.2013
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. 6. 2013.

Obnova studní – MZ zajistí bezplatné testování vody 
V ČR je v současné době zasaženo záplavovou vodou zhruba 3 000 studní. MZ ČR zajistí prostřednictvím krajských hygienických stanic bezplatné testování těch studní, které jsou jediným či primárním zdrojem pitné vody pro domácnosti. KHS již dnes začnou kontaktovat starosty poškozených obcí, aby jim nabídly tuto možnost a dohodly se na stanovení termínu a počtu testovaných zdrojů v dané lokalitě. „Od obcí očekáváme, že soustředí požadavky na odběr vzorků vody. Také by měly ověřit, že se jedná skutečně o primární zdroj pitné vody pro danou domácnost či domácnosti,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger. Obce seznam těchto zdrojů předají právě hygienickým stanicím, které zajistí v daném termínu odběr vzorků a zdarma je otestují. Za rozbor vody z jednoho zdroje by přitom poškození zaplatili 900 – 1 000 Kč.
Testování vody v zasažených studních je možné provádět až po sanaci zdroje pitné vody. Sanaci mohou občané provést sami nebo za pomoci odborné firmy (to se doporučuje zvláště u studní vrtaných). „Při sanaci je nutné očistit vnější strany studny, vyčerpat vodu, důkladně očistit vnitřní strany studny, čerpací zařízení a dno studny,“ připomíná hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta. Po aplikaci dezinfekce v předepsané koncentraci, opětovném vyčerpání vody a výměně pokryvu dna se provádí konečná dezinfekce. Po další obměně vody za čerstvou je pak možné poslat vzorek této vody na rozbor k ujištění o její nezávadnosti. Podrobný návod sanace studny naleznete na www.mzcr.cz.
 
Komáři – likvidace bude hrazena z prostředků vyčleněných na odstraňování škod
Záplavová voda rozlitá v rozsáhlých lagunách je spolu s teplým počasím ideálním prostředím pro líhnutí komářích larev. „Nákup i aplikace přípravků pro likvidaci tohoto hmyzu budou hrazeny z prostředků určených na likvidaci záplavových škod. Krajské hygienické stanice nyní monitorují výskyt hmyzu. Jsou připraveny doporučit kde, v jakém množství a jaký typ přípravku je třeba použít. V tomto směru budou komunikovat (či již komunikují) jak s obcemi, tak i s kraji,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger.
Situaci na území ČR zejména v zaplavených oblastech monitorují krajské hygienické stanice. Ty jsou také v kontaktu s místními samosprávami a doporučují nejvhodnější postup při likvidaci larev či již vylíhnutého hmyzu. Pro likvidaci již vylíhnutých komárů je na území Česka prostředků dostatek. Pro likvidaci dosud nevylíhnutých larev je ideální použití larvicidu VectoBac, který je šetrný k životnímu prostředí. „Ten má v současné době v zásobě pouze Jihomoravský kraj, s nímž jsme se dohodli na zapůjčení prostředku ostatním krajům. Zároveň jsme vyjednali s dovozcem přípravku vyhrazení určitého množství právě pro ČR,“ říká hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta. S množstvím komářích larev se podle něj bude potýkat celá Evropa. Krajské hygienické stanice jsou instruovány zahájit jednání s krajskými úřady, aby byl dle konkrétních požadavků přípravek u dovozce v daném množství objednán.
 
Odvody na zdravotní pojištění – výzva pojišťovnám
Ministerstvo zdravotnictví osloví všechny zdravotní pojišťovny s výzvou k vstřícnému přístupu vůči všem fyzickým a právnickým osobám, které byly poškozeny povodněmi. Zdravotní pojišťovny mohou při udělování případných penále a pokut za nedodržení zákonných povinností plátce pojistného přihlížet k postižení povodní nebo záplavou uplatňovat tzv. odstranění tvrdosti zákona, čímž budou penále a pokuty prominuty.
 
Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím svých krajských hygienických stanic monitoruje od začátku povodňové situace kvalitu vody v postižených oblastech a sleduje zde epidemiologickou situaci. Krizový štáb resortu monitoruje stav v přímo řízených organizacích. Resort vydal doporučení pro postup při odstraňování škod. Prostřednictvím soukromého subjektu pomohlo MZ zajistit humanitární pomoc pro postižené oblasti v podobě 40 000 litrů dezinfekčních prostředků.
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy

 

 Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021