Bezpečnost potravin

Polyvinylacetát je pro potravinové doplňky považován za bezpečný

Vydáno: 2. 3. 2006
Autor:

PVA není mutagenní ani genotoxický, neexistují rovněž žádné důkazy jeho karcinogenní aktivity.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) hodnotil polyvinylalkohol (PVA) jako aditivum používané pro potravinářské suplementy ve funkci složky potahovacích směsí. Polyvinylalkohol  je syntetický polymer, získávaný polymerací vinylacetátu s následnou řízenou hydrolýzou acetátu.  Fyzikálně chemické vlastnosti  PVA se mění v závislosti na stupni polymerace a hydrolýzy.  Hodnoceným PVA byl částečně hydrolyzovaný polymer s průměrnou molekulovou hmotností 26 000 až 30 000 daltonů. PVA je po orálním požití pouze minimálně absorbován a jeho bezpečnost byla potvrzena řadou toxikologických studií včetně devadesátidenní a dvougenerační studie na krysách. PVA není ani mutagenní ani genotoxický. Neexistují rovněž žádné důkazy jeho karcinogenní aktivity. Řízené humánní studie nejsou sice nijak početné, ale v historii používání PVA pro řadu různých aplikací nebyly zaznamenány žádné negativní účinky na lidský organismus. PVA se v Evropě, Japonsku a USA používá běžně k potahování tablet nebo kapslí léků, stejným způsobem by se měl používat při výrobě potravinových suplementů. V typickém povlaku tvoří PVA 1,8  %  hm. Hodnotitelský panel EFSA dospěl k závěru, že konzumace PVA ve formě potahovacího filmu potravinových suplementů (tablet nebo kapslí) v uvedeném množství je z hlediska bezpečnosti zcela bez problémů. Více informací na adrese

http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=1&sectionname=Food+Safety+and+Quality  (20.02.06)