Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Polyfenoly nemusejí být zcela bez rizika do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Polyfenoly nemusejí být zcela bez rizika

Vydáno: 9.6.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Nejnovější výzkumy naznačují, že fytochemikálie nejsou zcela bez rizika negativního působení, a to zejména v suplementech a fortifikovaných potravinách.
Pracovníci státní univerzity v New Jersey upozorňují na skutečnost, že příznivé biologické účinky konzumace fytochemikálií ve stravě jsou sice prokázány, ovšem nejnovější výzkumy naznačují, že fytochemikálie nejsou zcela bez rizika negativního působení, a to zejména ve farmakologických dávkách uplatňovaných v některých suplementech a fortifikovaných potravinách. Tato rizika mohou kupříkladu zahrnovat poškození jater. Polyfenolům nacházejících se v zeleném čaji, olivovém oleji, v bobulovém ovoci, cereáliích a některých dalších potravinách jsou připisovány preventivní a terapeutické úlohy zejména v případech rakoviny, kardiovaskulárních a zánětlivých onemocnění. Pro tyto příznivé účinky byla navrhována řada mechanismů, ovšem antioxidační aktivitu zjištěnou in vitro je obtížné demonstrovat in vivo, stejně jako prevenci chorob. Autoři se proto zabývali otázkou prooxidačního, resp. antioxidačního potenciálu polyfenolů, zejména u katechinů z čaje, potenciálního poškození DNA a leukemogenní aktivitou těchto sloučenin. V současné době se objevuje stále více důkazů potvrzujících prooxidační účinky polyfenolů. Některé čajové katechiny jsou v prostředí buněčných kultur nestabilní a dochází u nich k oxidační polymeraci. Takovýto oxidační stres je odpovědný za některé zjištěné protirakovinové aktivity, ale může mít za následek i potenciální toxicitu (př. sníženou životaschopnost buněk). Bylo prokázáno, že některé čajové katechiny mohou ve vysokých dávkách (200, resp. 400 mg/kg) indukovat oxidační stres in vivo. Léčba myší s tumorem injektováním 40 mg/kg epigallokatechin 3-gallátu (EGCG) po dobu 40 dní se projevila zvýšenou expresí fosforylovaného histonu 2AX (marker poškození DNA v játrech a tumorech). Léčba pomocí diety s 0,2 % EGCG zvyšovala expresi těchto markerů v tumorech, nikoli ale v játrech. Přestože studie uvádí řadu příkladů o tom, jak vysoké dávky polyfenolů (zejména ze zeleného čaje a sóji) mohou indukovat gastrointestinální iritaci a leukemii u potomků, bylo konstatováno, že je zapotřebí mnohem více důkladných studií, aby bylo možno posoudit možné negativní účinky polyfenolů a jejich potenciální toxicitu. Více informací na adrese
http://www.rssl.com/OurServices/FoodENews/NewsLetter.aspx?ENewsletterID=206#1  
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021