Bezpečnost potravin

Polybromované látky v mateřském mléce

Vydáno: 28. 4. 2004
Autor:

Indikátorem zatížení lidí cizorodými látkami z prostředí je mateřské mléko. Zákazy používání řady toxikologicky závadných látek postupně vedou ke snížení jejich koncentrací, ale v případě polybromovaného difenyléteru se koncentrace zvyšuje.

Mateřské mléko je snadno dostupným bio indikátorem zatížení lidí cizorodými látkami z prostředí. Analýzy ukazují, že zákazy používání určitých toxikologicky závadných látek vedou ke snížení jejich koncentrací v mateřském mléce. Na rozdíl od tohoto trendu vyplývá z nejnovějších švédských a amerických výzkumů, že se zvyšuje koncentrace polybromovaného difenyléteru (PBDE) v mateřském mléce.
PBDE se v 60. letech používal ve značné míře jako ochranný prostředek proti hořlavosti plastů u elektroinstalačních, stavebních a nábytkových materiálů a u textilií. Na základě jejich strukturální podobnosti např. s dioxiny a PCB se v současné době intenzivně diskutuje o jejich možném toxikologickém účinku.
V rámci pilotní studie bylo v r. 2002 v SRN vyšetřováno mléko osmi žen ve věku 27 až 40 let, přičemž bylo zjištěno zatížení PBDE: střední hodnota 7,2 ng/g mléčného tuku; v rozpětí 4,3 až 11,8 ng/g; medián 6,6 ng/g. Výsledky ukázaly, že zatížení mléka německých matek PBDE je mnohem vyšší než u švédských matek (střední hodnota v r. 2000: 2,79 ng), ale zdaleka nedosahuje zatížení mateřského mléka v USA (v r. 2000: 200 ng/g).
Ernährungs-Umschau, 51, 2004, č. 1, s.4-9