Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Polsko poškozuje evropské spotřebitele do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Polsko poškozuje evropské spotřebitele

Vydáno: 5.4.2012
Tisk článku
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 5. 4. 2012.

Inspekce obdržela oficiální zprávu systému rychlého varování (RASFF) z Polska o šetření případu využívání odpadní soli z chemického průmyslu pro výrobu potravin.
Z vyjádření polské strany vyplývá, že při vyšetřování případu došlo ke stažení 793 tun soli a potravin z polského trhu.  Po ověření bezpečnosti stažených potravin bylo polskými dozorovými orgány zpět na trh uvolněno asi jen jedna desetina původně zadržených výrobků. Zpráva neuvádí, jak bylo naloženo se zbylými 90% stažených potravin a solí.

Ze zprávy jednoznačně vyplývá, že Polsko na svém trhu - na základě principu předběžné opatrnosti - přikročilo ke stažení těchto potravin z trhu.  Postupovalo tak v souladu s právním řádem Evropské unie (nařízení 178/2002, článek 19). Toto právo však upřelo spotřebitelům jiných zemí EU tím, že příslušné informace nepředalo svým zákazníkům v ostatních členských státech. Polsko tak nezajistilo stejnou míru ochrany spotřebitele ve všech členských státech Evropské unie, ale pouze na svém území a tím hrubým způsobem porušilo základní principy evropského práva.

Vzhledem k tomu, že zpráva je opět zcela nekonkrétní ohledně jednotlivých druhů či značek těch polských potravin, kde existuje podezření na přítomnost odpadní soli, je pro dozorové orgány prakticky nemožné zajistit stažení podezřelých potravin v jiných členských státech EU.

Zpráva uvádí: „ …v první řadě bylo třeba ochránit zdraví spotřebitelů, SHI (Státní hygienická inspekce v Polsku) proto [byla] plně zmobilizována a podnikla veškeré nezbytné kroky pro co nejrychlejší identifikaci potravin, do kterých byla falšovaná sůl přidána.“  Tento přístup byl českým spotřebitelům de facto upřen. Česká strana usiluje o získání informací od začátku března tohoto roku.

Zpracoval: Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí

Zdroj:  SZPI

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021