Bezpečnost potravin

Polská jablka bez závad

Vydáno: 4. 2. 2003
Autor:

TISKOVÁ ZPRÁVA STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ INSPEKCE.

Polská jablka prodávána na českém trhu jsou v pořádku
Státní zemědělská a potravinářská inspekce nezjistila ve vzorcích jablek, dovezených do České  republiky z Polska, žádná rezidua účinných látek přípravků Ethrel 480L a Hortocyna 18 SP. Na údajnou kontaminaci polských jablek poukazovala koncem loňského roku Ovocnářská unie ČR. Kontroly a analýzy odebraných vzorků však přítomnost těchto látek nepotvrdily.
Účinnou látkou pesticidu Hortocyna 18 SP je streptomycin, jehož limit pro jablka české předpisy nestanovují a proto se nesmí v této komoditě vůbec vyskytovat. Při dodržení správné zemědělské praxe se tento pesticid používá k postřiku jabloní v době květu. Jeho odbourávání je pak tak rychlé, že je nepravděpodobné, aby se streptomycin vyskytoval ještě v plodech.
Ethephon je účinná látka obsažena v pesticidu Ethrel 480L, který je identický s přípravkem Ethrel (na český trh jej dodává pod změněným komerčním názvem stejný výrobce). Ethrel je však zapsán v Registru povolených přípravků a není tedy pravda, že se nesmí v České republice používat. Oproti Polsku, kde se Ethrel může v minimálním množství (120 ml/ha) používat k lepšímu vybarvení plodů nejpozději 14 dnů před sběrem, povoluje Státní rostlinolékařská správa ČR  použít přípravek k postřiku jabloní  v množství 0,5 l/ha. Výrobce pesticidu doporučuje, aby byl použit v první dekádě června.
V průběhu celého loňského roku  kontrolovala SZPI jablka s mimořádnou pozorností: byly provedeny tři celostátní ústředně řízené kontroly, při nichž inspektoři odebrali celkem 50 šarží konzumních jablek, z toho bylo 26 polské provenience.
Kromě kontroly obsahu reziduí pesticidů se inspekce zaměřila také na kontrolu jejich kvality. Inspektoři zkontrolovali celkem 1078 šarží konzumních jablek, z nichž asi 22 % nevyhovělo jakostním požadavkům.
V kontrolách tuzemských i dovezených jablek bude inspekce i nadále pokračovat.

Daniela Kolejková, tisková mluvčí                                            Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Května 15, 613 00 Brno
tel,fax:+420-5-42213038,e-mail:daniela.kolejkova@szpi.gov.cz