Bezpečnost potravin

Pokyny pro případ nadměrného obsahu dioxinů

Vydáno: 11. 8. 2004
Autor:

Evropská komise poskytuje návod jak zacházet s potravinami, u nichž je překročen obsah dioxinů a příbuzných látek, a jaká opatření učinit, aby se zabránilo dalšímu výskytu kontaminace.

Evropská komise zveřejnila koncem července pokyny, jak zacházet s potravinami, u nichž byl zjištěn nadlimitní obsah dioxinů. Mléko, ryby a vejce musí být buď zlikvidovány, nebo přepracovány, aby byly dioxiny odstraněny. Např. z mléka může být odstraněn tuk, který se zlikviduje a odtučněné mléko může být použito do potravin nebo jako krmivo.
V případě kontaminovaného masa musí být učiněny kroky, aby se nedostalo do potravinářského řetězce, a restrikce vůči příslušným farmám musí být dodržovány, dokud nedojde k snížení kontaminace  na požadovanou úroveň.
Simultánně a okamžitě musí být podniknuta opatření k co nejrychlejšímu zjištění zdroje kontaminace. Pokud je „vysoce pravděpodobné“, že kontaminace pochází z určitého místa, musí být produkce okamžitě zastavena až do  získání výsledků testů. Pokud jde o to, že kontaminaci v určitém místě pouze „nelze vyloučit“, ale pravděpodobnost  není velká, testují se vzorky bez přerušení výroby.
Úplné znění najdete na stránkách DG Sanco.
EU Food Law, 2004, č.  177,  s. 5