Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Pokuty za falšování do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality
Koňské maso - 2013 > Bezpečnost potravin - archiv - kauzy> Koňské maso - 2013

Pokuty za falšování

Vydáno: 23.5.2013
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 22. 5. 2013.

Vzhledem k závažnosti zjištěných pochybení v souvislosti s nedeklarovaným koňským masem v některých výrobcích lze považovat výši dosud uložených pokut za více než tři miliony korun za odpovídající.

Přestože některá správní řízení ještě nebyla uzavřena, (například kvůli nedeklarovanému obsahu koňské DNA v Lasagních Bolognese lucemburského výrobce či v hovězím hamburgeru předsmaženém od polského výrobce, byla na žádost účastníka řízení správní řízení zahájená i u jiných krajských veterinárních správ sloučena nadřízeným správním orgánem do společného řízení u Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj), lze uvést již některé výsledky.

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj například dne 15. 4. uložila pokutu ve výši 500 000 korun za zjištěný obsah nedeklarované koňské DNA v kuličkách z hovězího a vepřového masa.

Za celou řadu prohřešků v souvislosti s koňským masem uložila Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj jedné firmě dvě pokuty, celkem za 2 665 000 korun. Včera, dne 21. května 2013 převzal účastník řízení rozhodnutí o pokutě za uvádění klamavě značené potraviny do oběhu. V roce 2013 u 15 945 kg masa označeného jako maso hovězí, užil nepravdivých údajů, které uváděly spotřebitele v omyl.

Šetření probíhalo na základě předběžného oznámení systémem rychlého varování RASFF zaslaného irskou kompetentní autoritou. Výše pokuty byla stanovena na 2 380 000 korun.
 
V rámci uvedeného šetření byla rovněž dne 10. 5. 2013 uložena pokuta za porušení Nařízení vlády č. 125/2011, když uvedený podnikatelský subjekt předem neinformoval krajskou veterinární správu o příchodu 25 zásilek masa a nepředložil odpovídající informace o sledovatelnosti dvou zásilek. Výška pokuty v tomto druhém případě byla 285 000 korun.

Dotyční účastníci správních řízení mohou podat odvolání, to znamená, že dokud neproběhnou všechny odvolací lhůty, nelze případy považovat za ukončené.

Státní veterinární správa v současné době nadále monitoruje výrobky uváděné do oběhu i z hlediska případného falšování a počítá i s Komisí avizovanou kontrolní akcí, která by měla být na případy falšování opět zaměřena.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021