Bezpečnost potravin

Pokles počtu nových případů BSE

Vydáno: 5. 2. 2003
Autor:

Výskyt nových případů BSE v EU klesá. Významně k tomu přispěla situace ve Velké Británii, kde počet případů BSE dosáhl v loňském roce pouze 3 % stavu v letech 1992 a 1993.

Výskyt nových případů BSE v EU klesá. Významně k tomu přispěla situace ve Velké Británii, kde počet případů BSE dosáhl v loňském roce pouze 3 % stavu v letech 1992 a 1993.
V několika málo zemích EU je naopak podle oficiální statistiky patrný nárůst počtu nových případů. Je to ale dáno intenzivnějším testováním na BSE od července 2001. V roce 1992 bylo ve Velké Británii zaznamenáno 37 056 případů BSE, v roce 2001 již pouze 1194. Ve Francii bylo v roce 2001 hlášeno 277 případů, nejméně pak (po jednom) v Rakousku, Finsku a Řecku. Lucembursko nezjistilo v roce 2001 žádný případ BSE, v loňském roce se však 1 případ objevil. Doposud se BSE nevyskytlo ve Švédsku.
V Německu bylo v roce 2000 zachyceno 7 případů BSE, v roce 2001 125 a k 27. 11. 2002 95 případů.
www.maso.cz