Bezpečnost potravin

Pokles onemocnění způsobených E. coli O157:H7 v USA

Vydáno: 7. 5. 2004
Autor:

Podle předběžných údajů Systému aktivního monitorování a identifikace alimentárních onemocnění FoodNet, došlo v období mezi roky 2002 a 2003 k výraznému snížení (36 %) onemocnění způsobených bakteriemi Escherichia coli O157:H7.

Podle předběžných údajů Systému aktivního monitorování a identifikace alimentárních onemocnění (FoodNet, ) amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) došlo v období mezi roky 2002 a 2003 k výraznému snížení (36 %)  onemocnění způsobených Escherichia coli O157:H7. V roce 2003 bylo v oblastech monitorovaných systémem FoodNet laboratorně potvrzeno 443 případů onemocnění E. coli O157:H7. Od počátku existence FoodNet roku 1996 do roku 2003 došlo k celkovému snížení onemocnění způsobených E. coli O157:H7 o 42 %, Salmonella o 17 %, Campylobacter o 28 %, a Yersinia o 49 %. V uvedeném období ale v zásadě nedošlo k žádným změnám ve výskytu onemocnění způsobených bakteriemi Listeria a Shigella. Stejně tak se nesnížil výskyt některých sérotypů patogenního rodu Salmonella, zejména S. Enteritidis, S. Newport, a S. Heidelberg, přestože výskyt onemocnění způsobených nejběžnějším sérotypem S. Typhimurium se snížil o 38 %. Ve zmíněném období došlo ke zvýšení výskytu sérotypu S. Javiana o 227%. Ve zprávě uveřejněné v týdeníku Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 30. dubna 2004 se rovněž zdůrazňuje, že výskyt alimentárních onemocnění je zcela jednoznačně mnohem vyšší u dětí než u ostatních populačních a sociálních skupin. Více informací na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com