Bezpečnost potravin

Pokles na trhu se zeleninou v Německu trvá

Vydáno: 10. 6. 2011
Autor: Mgr. Dana Koubová

Spotřebitelé kvůli epidemii EHEC nekupují téměř žádnou zeleninu, neprodávají se ani druhy, na které se nevztahuje varování.

Bonn – Spotřebitelé kvůli epidemii EHEC nadále nekupují skoro žádnou zeleninu. Propad na trhu pokračuje.

Jak drasticky v Německu klesá poptávka po zelenině v důsledku krize způsobené EHEC, ukazuje aktuální analýza AMI. Podle ní poklesl počet kupujících salátové okurky již v prvním „týdnu EHEC“ (21. týden) oproti předchozímu týdnu téměř o 40 procent. Od čtvrtka 26. května se trh s okurkami zcela zhroutil. Ve 22. týdnu ubylo oproti 20. týdnu přes 70 procent kupujících.

U salátu ve 22. týdnu ubylo 60 procent kupujících. U koktejlových rajčat dosáhl pokles kupujících mezi 20. a 22. týdnem téměř 50 procent.

Pokles konzumace také u druhů zeleniny, na které se nevztahuje varování

Z klesajícího počtu nakupujících domácností lze spolehlivě usuzovat na pokles nakoupeného množství, protože průměrné množství na nakupující domácnost kolísá jen ve velmi malé míře.

Avšak i druhy zeleniny, které nebyly výslovně uvedeny ve varování, se prodávaly ve výrazně nižším množství. U ředkviček poklesl počet kupujících domácností o jednu třetinu, u mrkve a brokolice se podíl těchto domácností v obou posledních týdnech pohyboval na spodní hranici obvyklé hodnoty. Zajímavý je také vývoj u jahod, kde se – vztaženo na nejvyšší hodnotu ve 20. až 22. týdnu – snížil počet zákazníků o jednu třetinu.

Pěstitelé musí svou produkci likvidovat

Domácí i zahraniční pěstitelé musí značnou část své sklizně likvidovat, protože jejich produkty nikdo nekupuje. Ačkoli němečtí pěstitelé zeleniny budou moci již brzy díky velkému množství analýz prokázat, že jejich produkce není kontaminována EHEC, nebude možné zabránit poklesu obratu.

Více informací: www.AMI-informiert.de

http://www.agrarheute.com/gemuese-konsumrueckgang

http://www.topagrar.com/news/Home-top-News-Gemuese-Nachfrage-bricht-drastisch-ein-345722.html