Bezpečnost potravin

Poisonous plants and related toxins

Vydáno: 14. 4. 2004
Autor:

Poisonous plants and related toxins / edit. T. Acamovic, C. S. Stewart, T.W. Pennycott, Wallingford : CABI Publishing, 2004. - 586 s., ISBN 0-85199-614-0Publikace je k dispozici pro čtenáře Knihovny ÚZPI pod signaturou D 90813

Nová publikace v knihovně ÚZPI představuje soubor 86 příspěvků, které byly prezentovány na 6. mez symposiu o jedovatých rostlinách (ISOPP6) konaném v srpnu r. 2001 ve skotském Glagově. Publikace obsahuje informace o různých aspektech toxikologie rostlin, plísní a mikroorganismů. Symposium bylo místem setkání vědeckých pracovníků z celého světa, publikace je tak dokladem globálního a multidisciplinárního rozměru uvedené problematiky a zároveň vysvětluje vliv rostlinných toxinů na řadu chovných a divoce žijících druhů zvířat.
Více informací o publikaci lze získat na stránkách vydavatele zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.
Další symposium o jedovatých rostlinách International Symposium of Poisonous Plants se bude konat 6.-10.6. 2005 ve městě Logan (Utah, USA) (kontakt JPfister@cc.usu.edu)