Bezpečnost potravin

Podmínky tvorby biofilmu u Listeria monocytogenes

Vydáno: 1. 4. 2009
Autor:

Z testovaných médií je pro tvorbu biofilmu optimální peptonová voda obsahující 0,05 % glukózy a teplota 30 °C. Odstranění biofilmu je obtížné, obvyklé desinfekční prostředky ale mohou zabránit následnému růstu.

Výzkumníci z VŠCHT zkoumali podmínky pro tvorbu biofilmu u Listeria monocytogenes v modelovém systému za použití mikrotitračních destiček a hledali účinný desinfekční prostředek k odstranění tohoto biofilmu. K výzkumu byl využit sbírkový kmen Listeria monocytogenes CCM 7202 (ATCC 13932) a průmyslový izolát Listeria monocytogenes.  Z testovaných médií a teplot byly pro tvorbu biofilmu vyhodnoceny jako optimální: peptonová voda obsahující 0,05 % glukózy a teplota 30 °C. Byly zkoušeny desinfekční přípravky Merades Alco (směs etanolu a propanolu) a 50% etanol., které však nebyly schopny biofilm odstranit. Avšak při testování následného růstu po ošetření desinfektantem se jako nejúčinnější ukázalo 30minutové působení Merades Alco.
Výzkum byl finančně podpořen projektem MŠMT 2B0850 a 6.FP EU Biotracer.

Mlékařské listy, 2009, č. 132, s.12-15
Další informace