Bezpečnost potravin

Podmínky provádění agroenvironmentálních opatření

Vydáno: 24. 7. 2004
Autor:

Nařízení vlády ze dne 21.dubna 2004 o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí(o provádění agroenvironmentálních opatření)

ODKAZ na webové stránky MZe ČR, kde je k dispozici nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmnetálních opatření.