Bezpečnost potravin

Podle BfR není hladina PBDE v mateřském mléce riziková

Vydáno: 31. 7. 2005
Autor:

BfR zveřejnil výsledky studie, zabývající se výskytem reziduí zpomalovačů hoření (PBDE), které potvrzují, že tyto látky nepředstavují pro německé kojence žádné riziko.

Německý Federální institut pro posuzování rizik z potravin (BfR) zveřejnil výsledky studie zabývající se výskytem reziduí zpomalovačů hoření v mateřském mléce, které potvrzují, že tyto látky nepředstavují pro německé kojence žádné riziko. Obsah polybromovaných difenyeterů (PBDE) zjištěný ve 128 vzorcích mléka od 89 matek z celého Německa prokázal, že hladina těchto perzistentních chemických látek rozpustných v tucích je v mateřském mléce v Německu mnohem nižší než v ostatních evropských zemích. Podle BfR je hladina PBDE v mateřském mléce v USA zhruba 10–30krát vyšší než představuje množství zjištěné v německé studii. BfR zdůrazňuje, že kojení je stále nejlepším způsobem výživy kojenců. Více informací je k dispozici na internetové stránce BfR na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com