Bezpečnost potravin

Počítačový program bude v Plzni simulovat povodeň

Vydáno: 26. 4. 2003
Autor:

Pomocí programu bude možné v trojrozměrném zobrazení modulovat průtoky vody. ŽP

Simulaci povodní umožní dynamický počítačový program na jehož vytvoření se dohodl plzeňský magistrát s povodím Vltavy. O celkem čtyřmiliónové náklady i o práva k jeho využití se podělí obě strany rovným dílem. „Pomocí programu bude možné v trojrozměrném zobrazení modulovat průtoky vody,“ uvedla náměstkyně primátora Marcela Krejsová.
„Model městu pomůže také při plánování výstavby, ukáže, která místa bude nutné chránit,“ podotkla Krejsová. Model bude pamatovat i na skutečně katastrofické možnosti – zmapuje rozsah území ohrožených při závadě na hracholuské přehradě. Program vypracuje firma, která vyhraje výběrové řízení – to by mělo být vypsané v nejbližších dnech. „Do konce roku by měl být program hotový,“ přislíbila náměstkyně.
Počítačovému zpracování předcházel více než roční sběr příslušných hydrologických i geografických dat a leteckého snímkování. „Fotografovala se nejen Plzeň, ale i její blízké okolí,“ připomněla Krejsová. Plzeň si nechala zpracovat primitivnější statický model již v polovině devadesátých let.
Náměstek primátora a tehdejší předseda povodňového štábu Vladimír Duchek zavzpomínal: „Věděli jsme, že poslední velká povodeň postihla Plzeň v roce 1890 a může přijít znova. Nechali jsme tedy vypracovat zmíněný model abychom zjistili, kam se až voda může vylít. Tenkrát jsme spočetli, že ochrana Plzně by stála asi sto miliónů korun. Všichni se smáli: Sto miliónů? Na povodeň?“ Dnes odhady už nemluví o stovce ale o stovkách miliónů.
Ivan Blažek (Novinky)

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-EkoList, 24. 4. 2003 (Mik)