Bezpečnost potravin

Pochopení mykotoxinů

Vydáno: 16. 6. 2006
Autor:

Výtah z vědecké zprávy o mykotoxinech vyskytujících se v potravinách.

 

Institut potravinářských technologů (IFT) v USA vydal zprávu, která je souhrnem současných vědeckých poznatků (Scientific Status Summary) o mykotoxinech v potravinách. Výtah z této zprávy byl otištěn v časopise Food Technology 60, 2006, č. 6, s. 50–56 (viz příloha).

 

Ve zprávě jsou posuzovány následující mykotoxiny: patulin, ochratoxin, zearalenon, aflatoxiny, trichoteceny, fumonisiny. Diskutuje se o strategiích regulace mykotoxinů, a to:

– dobré zemědělské/výrobní praxi,

– HACCP,

– biologických regulačních opatřeních,

– transgenních přístupech.

Úplný text zprávy (SSS) bude otištěn v časopise Journal of Food Science, červen/červenec 2006.

Příloha : Vědecká shoda v problematice mykotoxinů [pdf ; 1902599 bytů]