Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Počet nákaz bakteriemi Campylobacter a Listeria v EU stále narůstá do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Počet nákaz bakteriemi Campylobacter a Listeria v EU stále narůstá

Vydáno: 28.12.2015
Tisk článku
Autor: KM EFSA
EFSA a ECDC vydaly Souhrnnou zprávu o trendech a zdrojích zoonóz, jejich původcích a onemocněních z potravin v EU za rok 2014.

 
Počet hlášených případů listeriózy a kampylobakteriózy u lidí v roce 2014 vzrostl, čímž pokračuje narůstající trend od roku 2008. Počet případů salmonelóz se nepatrně zvýšil poprvé od roku 2008. To jsou hlavní závěry výroční zprávy EFSA a ECDC o zoonózách a onemocněních z potravin v Evropské unii za rok 2014. 

Nákazy listeriózou, hlášené u lidí, se navýšily o 16% ve srovnání s rokem 2013: v roce 2014 bylo 2 161 potvrzených případů listeriózy. Přestože je toto číslo poměrně nízké, vzestup hlášených případů listeriózy se týká vážných forem onemocnění, u kterých je vyšší úmrtnost než u jiných onemocnění z potravin (zejména u starších lidí a pacientů s oslabenou imunitou). Listeria monocytogenes, bakterie, která způsobuje listeriózu u lidí a zvířat, však zřídkakdy překročila zákonné bezpečnostní limity v hotových jídlech (ready-to-eat), která jsou u lidí nejčastějším zdrojem nákaz z potravin.

Kampylobakterióza zůstává nejčastěji hlášeným onemocněním z potravin v EU, a to již od roku 2005. V roce 2014 bylo 236 851 potvrzených případů kampylobakteriózy v EU, což představuje nárůst o 22 067 případů (10%) ve srovnání s rokem 2013. Většina členských států EU oznámila nárůst případů kampylobakteriózy v roce 2014, což lze částečně vysvětlit zlepšením v systému dohledu a / nebo kvalitnější diagnostikou kampylobakteriózy v některých členských státech. Campylobacter byl většinou nalezen v kuřecím mase.

Vedoucí vědecký pracovník ECDC, Mike Catchpole, uvedl: "Je znepokojující, že počet nákaz bakteriemi Campylobacter a Listeria v Evropské unii stále narůstá. Tato situace upozorňuje na význam zlepšení sledování listerióz s využitím molekulární typizace, vyvinuté ECDC a EFSA, a posílení kontrol bakterií Campylobacter na úrovni EU". 

"Všichni hlavní aktéři v potravinovém řetězci musí působit společně s cílem zlepšit monitorování na úrovni EU. Taková spolupráce je velmi důležitá pro snížení zátěže plynoucí z těchto dvou onemocnění v Evropě, " říká Marta Hugas, vedoucí oddělení Biologických rizik a kontaminujících látek úřadu EFSA.

V roce 2014 mírně vzrostly počty nákaz salmonelózou (poprvé za období 2008-2014), částečně kvůli změnám v počtu členských států podávajích hlášení. Nicméně, došlo ke statisticky významnému sestupnému trendu u salmonelózy v sedmiletém období 2008-2014. Je to hlavně díky úspěšným kontrolním programům bakterie Salmonella u drůbeže, zavedeným členskými státy EU a Evropskou komisí. Počet hlášených epidemií způsobených bakterií Salmonella v EU se snížil o 44 % od roku 2008.

Zpráva EFSA-ECDC zahrnuje 14 zoonóz a onemocnění z potravin. Zpráva vychází z údajů získaných od 32 evropských zemí (28 členských států a čtyř nečlenských států), a pomáhá Evropské komisi a členským státům EU monitorovat, kontrolovat a předcházet onemocněním z potravin.

Souhrnná zpráva Evropské unie o trendech a zdrojích zoonóz, jejich původcích a onemocněních z potravin v roce 2014

 

Poznámka
Zoonózy jsou onemocnění, která mohou být přenášena přímo nebo nepřímo mezi zvířaty a lidmi. Zoonotická onemocnění z potravin jsou přenášena konzumací kontaminovaných potravin.
• Zpráva rovněž podává informace o výskytu epidemií spojených s jídlem. V roce 2014 bylo hlášeno celkem 5 251 epidemií z potravin, ve srovnání s 5 196 epidemiemi, nahlášenými 24  členskými státy v roce 2013.


Zdroj:  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021