Bezpečnost potravin

Po povodních chystá Beroun protipovodňové stavby

Vydáno: 29. 1. 2003
Autor:

EU, finance, kanalizace, opěrné zdi, ochranné stěny, ČOV

Pět projektů, jež by pomohly čelit povodni na Berounce, chystá po zkušenostech ze srpnových a lednových záplav město Beroun. Vedle stavby protipovodňových hrází se týkají i úprav kanalizace, jež by zabránily zpětnému toku vody. Při srpnové povodni se totiž voda z Berounky dostala do města právě kanalizací a zatopila centrum do výše 170 centimetrů. O peníze na přípravu projektů chce město požádat vedení Středočeského kraje, řekla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.
Radní podle ní v lednu rozhodli, že nechají zpracovat projekt takzvaných zpětných klapek na kanalizaci. Technické opatření by mělo zamezit tomu, aby se voda vydala opačným směrem, pokud řeka zaplaví městskou čistírnu.
Projekt se podle Soukupové stane součástí projektu Revitalizace dolní Berounky, na který město žádá pomoc z fondů Evropské unie. Celkové náklady se pohybují kolem 220 milionů korun, stavba se bude týkat nejen Berouna, ale i Dvora Králové a dalších devíti obcí. Cílem je zmodernizovat čistírnu odpadních vod, napojit na ni další obce a zlepšit tak čistotu vody v Berounce na stav, odpovídající evropským standardům.
Vedle technických úprav kanalizace zadali radní i projekty na zvýšení hrází, stavbu opěrných zdí a umístění ochranných stěn kolem zimního stadionu. Radnice počítá také s obnovou lávky přes Litavku spojující centrum s hotelem Na Ostrově.
Zatím naposledy zahrozila Berounka ve městě 3. ledna, kdy zde voda zatopila autobusové nádraží. Hladina nakonec vystoupila jen na úroveň sedmileté povodně a poté začala klesat. Při srpnových povodních se pak pod vodou ocitl prakticky celý střed města. Na obecním majetku tehdy vznikla škody 112 milionů korun. Vyřazena z provozu byla městská čistička, voda strhla i dvě lávky pro pěší, z nichž jedna spojovala město s vlakovým nádražím, a druhá s lokalitou Ostrov.
Martin Soukup

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz

ICEU-EkoList