Bezpečnost potravin

Plnotextové elektronické časopisy dostupné online v knihovně ÚZPI (3)

Vydáno: 14. 7. 2004
Autor:

Časopisy dostupné na internetu bezplatně.

Kolekce více než 7000 časopisů volně dostupných na internetu, nejlépe prostřednictvím elektronické knihovny časopisů (EZB – Elektronische Zeitschriften Bibliothek) z portálu STM
Elektronická knihovna časopisů je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgenu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. V současné době je do projektu zapojeno více než 260 institucí včetně naší Národní knihovny. Ve studovně knihovny ÚZPI je tato kolekce časopisů nejsnáze dostupná prostřednictvím portálu STM. Prezentace ze semináře Infopultu.

Příloha : Časopisy volně dostupné na internetu – instruktáž k vyhledávání prostřednictvím EZB [ppt ; 679936 bytů]