Bezpečnost potravin

Plán boje proti salmonelám IV

Vydáno: 30. 5. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Dánsko usiluje o snížení kontaminace poražených prasat salmonelami do roku 2013 na méně než 1 %.

V Dánsku zintenzivnili boj proti salmonelám v rámci výrobního řetězce vepřového masa. Jak oznámilo hospodářské sdružení Danish Agriculture and Food Council, měl by Plán boje proti salmonelám IV zredukovat do roku 2013 jejich výskyt na 1 % nebo méně. Veterinární lékařka a vedoucí týmu pracovní skupiny zoonóz dr. Vibeke Mogelmose upozornila na vysokou intenzitu kontrolního dozoru v odvětví chovu prasat v Dánsku. „Zejména nás těší velmi nízký výskyt salmonel v porážkových kapacitách stejně jako signifikantní pokles výskytu případů humánní salmonelózy, které mohly vzniknout v souvislosti s konzumací dánského vepřového masa“, uvedla veterinární lékařka. Motivování a zaangažování všech participujících subjektů od výroby až po porážku se vyplatilo. Kontaminace jatečných trupů prasat salmonelami poklesla od roku 1993 ze 7 na současných méně než 1,2 %. (AgE)  
Dänemark strebt Salmonellenvorkommen von weniger als 1 % an
[2011-05-27],
www.topagrar.com