Bezpečnost potravin

PK ČR uspořádá semináře k problematice internetového obchodu

Vydáno: 11. 1. 2017
Autor: PK ČR

Potravinářská komora ČR pořádá cyklus seminářů "Internetový obchod a jeho dopady na odpovědnost provozovatelů potravinářských podniků".


Foto: Shutterstock

PK ČR uspořádá semináře k problematice internetového obchodu a dalším aktuálním otázkám potravinového práva

Potravinářská komora ČR pořádá cyklus seminářů pro zemědělce, potravináře a pracovníky výzkumných a vzdělávacích institucí činných v zemědělské a potravinářské oblasti na téma:

Internetový obchod a jeho dopady na odpovědnost provozovatelů potravinářských podniků“.

Informační akci, která je zaměřena na povinnosti spojené s provozem e-shopů a nabízení potravin prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, mohou zájemci navštívit v kterémkoliv z níže vyjmenovaných deseti míst České republiky. Vzhledem k tomu, že v současné době lze již na internetu zakoupit všechny druhy potravin, od těch běžných až po speciální jako jsou např. doplňky stravy nebo potraviny pro kojence a malé děti, seznámí se účastníci také se speciálními legislativními požadavky kladenými právě na tento typ potravin. Nedílnou součástí bude také právní pohled na celou problematiku.

Místa a termíny konání (čas vždy od 8:30 do 17:00 hod.):

  • Praha, Hotel Olšanka, s.r.o., Táboritská 1000, 130 00

14. února 2017

  • Hradec Králové, Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494/4,

15. února 2017

  • Pardubice, Hotel EURO, Jiráskova 2781, 530 02

21. února 2017

  • České Budějovice, Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 2306/14, 370 04

22. února 2017

  • Ústí n. Labem, Hotel Vladimir, Masarykova 36, 400 01

1. března 2017

  • Jihlava, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01

2. března 2017

  • Liberec, CENTRUM BABYLON, Nitranská 1, 460 12

7. března 2017

  • Plzeň, Hotel Gondola, Pallova 12, 301 00

8. března 2017

  • Ostrava, Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703/84, 700 30

14. března 2017

  • Brno, Hotel Voroněž 1, Křížkovského 47, 603 73

15. března 2017

 

Registrujte se na: ehlova@foodnet.cz  

Pro více informací kontaktujte:
JUDr. Zdenka Ehlová
Potravinářská komora ČR
Počernická 96/272
108 03 Praha 10 – Malešice
tel.:      +420 296 411 183
mobil:   +420 724 218 765
ehlova@foodnet.cz 
http://www.foodnet.cz/ 
 

Zdroj: PK ČR