Bezpečnost potravin

Pivo – potravina k zamyšlení

Vydáno: 9. 7. 2004
Autor:

pivo, obezita, srdeční onemocnění, alkoholismus a kouření, sladké limonády, tělesný pohyb, umírněná spotřeba

 V lékařské databázi je heslo „pivo“ značně frekventované v souvislosti s jeho vlivem na zdravotní stav spotřebitele. Převažují sdělení, že umírněný konzum piva (dvě sklenice denně k jídlu) je zdraví prospěšné. Na konferenci v Bruselu v říjnu 2003 byl diskutován problém rizika obezity, připisované konzumu piva. Při umírněné spotřebě je toto riziko minimální.  Větší riziko je připisováno konzumu sladkých limonád, zejména v souvislosti s dětskou obezitou. Otylost je považována za epidemii 21. století.  Řešením je propagace zdravého životního stylu, tedy fyzický pohyb a úprava jídelníčku. Mezi vhodné potraviny je možno zařadit  i pivo, je-li konzumováno umírněně. Je také zdůrazněna společenská role piva, které může zejména u teenagerů přispět k navázání přátelského prostředí.

Více na toto téma je v Potravinářských aktualitách.

Walker, C.:  Food for thought. Brewers´ Guardian, 133, 2004,  č. 1, s. 24-25