Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek PFAS v potravinách – EFSA hodnotí rizika a stanovuje tolerovatelný příjem do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

PFAS v potravinách – EFSA hodnotí rizika a stanovuje tolerovatelný příjem

Vydáno: 13.10.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA stanovil nový bezpečnostní práh pro hlavní perfluoroalkylované látky.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) stanovil nový bezpečnostní práh (hranici) pro hlavní perfluoroalkylované látky, nebo-li PFAS, které se hromadí v těle. Stanovená prahová hodnota - skupinový tolerovatelný týdenní příjem (TWI) 4,4 nanogramů na kilogram tělesné hmotnosti za týden - je součástí vědeckého stanoviska o rizicích pro lidské zdraví, která vyplývají z přítomnosti těchto látek v potravinách.

PFAS jsou skupinou uměle vyrobených chemických látek, které se vyrábějí a používají v různých průmyslových odvětvích po celém světě (např. v textilním a automobilovém průmyslu, ve výrobcích pro domácnost, v hasičství, při zpracování potravin, ve stavebnictví, v elektrotechnickém průmyslu).

Vystavení těmto chemikáliím může vést k nepříznivým účinkům na zdraví. Lidé mohou být vystaveni PFAS různými způsoby, a to včetně konzumace potravin. Tyto látky se v potravinách nejčastěji nacházejí v pitné vodě, rybách, ovoci, ve vejcích a vaječných výrobcích.

EFSA se ve svém hodnocení zaměřil na čtyři PFAS - kyselinu perfluorooktanovou (PFOA), perfluorooktansulfonát (PFOS), kyselinu perfluorononanovou (PFNA) a  kyselinu perfluorohexansulfonovou (PFHxS).

Nejvíce exponovanými skupinami obyvatelstva jsou podle vědců EFSA batolata a obecně děti; expozice během těhotenství a kojení je hlavním přispěvatelem k hladinám PFAS u kojenců.

Při stanovení skupinového tolerovatelného týdenního příjmu (TWI) odborníci považovali za nejkritičtější účinek na lidské zdraví sníženou reakci imunitního systému na očkování. Tím se hodnocení lišilo od  předchozího stanoviska EFSA k PFAS z roku 2018, kde se za hlavní kritický účinek považovalo zvýšení hladiny cholesterolu.

Ve stanovisku z roku 2018 byl stanoven TWI samostatně pro PFOS a PFOA, ale nyní úřad EFSA tyto látky přehodnotil s ohledem na nejnovější vědecké poznatky a při tom se řídil svými nedávno zveřejněnými pokyny pro hodnocení kombinované expozice více chemikáliím.

Nejnovější vědecké stanovisko vychází také ze zpětné vazby od vědeckých organizací, občanů a příslušných úředních orgánů v členských státech, kteří se mohli ke stanovisku vyjádřit během dvouměsíční konzultace v období mezi únorem a dubnem 2020.

Vědecké doporučení EFSA má pomoci manažerům rizika v rámci jejich rozhodování o tom, jak nejlépe ochránit spotřebitele před expozicí PFAS prostřednictvím potravin.

Jak může dojít ke kontaminaci potravin PFAS?

Potraviny rostlinného původu mohou být kontaminovány prostřednictvím půdy a vody, která se při pěstování rostlin  používá. Potraviny živočišného původu mohou být kontaminovány prostřednictvím obsahu těchto látek ve zvířatech, přičemž sama zvířata jsou kontaminována skrze krmiva a vodu.
Potraviny mohou být kontaminovány také z potravinářských obalů obsahujících PFAS nebo ze zařízení používaných při výrobě.

 

 

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021