Bezpečnost potravin

Peptidy v cibuli mohou zabraňovat ztrátám kostní hmoty

Vydáno: 13. 4. 2005
Autor:

Nejnovější švýcarské výzkumy naznačují, že pravidelná konzumace cibule může posílit kosti a působit preventivně proti osteoporóze.

Výsledky výzkumu prováděného švýcarskými vědci naznačují, že pravidelná konzumace cibule může posílit kosti a působit preventivně proti osteoporóze. Analýzou aktivních chemických složek bílé cibule dospěli výzkumníci z univerzity v Bernu k závěru, že peptidové sloučeniny GPCS (growth plate chondrocytes …. chondrocyty růstové ploténky) přítomné v cibuli zřejmě mohou zpomalovat ztráty kostní hmoty. Získané výsledky jsou velmi povzbudivé zejména pro výrobce funkčních potravin přispívajících ke zdraví kostí. Prognózy růstu trhu funkčních potravin, které jsou podle údajů Datamonitoru poměrně optimistické, počítají s ročním  nárůstem 7,6 %. Pouze v samotné Velké Británii by prodej funkčních potravin měl dosáhnout 86,4 mil. ₤. Kategorie funkčních potravin s příznivými účinky na kosti nabývá na významu především v souvislosti s narůstajícím rizikem vzniku osteoporózy, kterou trpí více než 30 milionů lidí, především žen, a která je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) označována za nejzávažnější celosvětový zdravotní problém bezprostředně po srdečních chorobách. V rámci prováděného výzkumu byly analyzovány aktivní chemické sloučeniny bílé cibule a bylo zjištěno, že za redukování ztrát kostní hmoty je s největší pravděpodobností odpovědný peptid GPCS. (Peptidy jsou polymery různých aminokyselin v definovaném pořadí, v nichž je jedna karboxylová skupina jedné aminokyseliny vázána na aminovou skupinu druhé aminokyseliny amidovou vazbou. Tato vazba se nazývá vazbou peptidovou.) Byla získána skupina izolovaných kostních buněk z novorozených krys a tyto buňky byly vystaveny působení parathyroidního hormonu, které stimulovalo kostní ztráty. Potom bylo na některé z těchto buněk působeno peptidem GPCS. Opracování buněk působením GPCS, v porovnání s buňkami, které nebyly vystaveny působení GPCS, významně inhibovalo ztrátu kostních minerálů včetně vápníku. V další fázi výzkumu bude zapotřebí provést humánní pokusy, aby se zjistilo, zda GPCS bude mít podobný účinek i na lidi, jaké množství cibule, resp. zda je GPCS zapotřebí k vyvolání pozitivního účinku na zdraví kostí a jaký je mechanismus působení GPCS na kostní buňky. Švýcarský výzkum navazuje na dřívější studie zaměřené na příznivé zdravotní účinky cibule. V říjnu minulého roku kupříkladu američtí výzkumníci  konstatovali, že silně aromatická cibule má zřejmě vyšší protirakovinové účinky než méně aromatické variety. Cibule obsahuje flavonoid kvercetin, který hraje důležitou roli v prevenci vzniku různých onemocnění, především rakoviny a kardiovaskulárních chorob, které ročně zabíjejí více než 127 milionů lidí na celém světě. Výzkumníci z Cornell University v předchozích laboratorních studiích zjistili, že druhy cibule s nejsilnějším aromatem, především New York Bold, žlutá západní cibule,  a rovněž šalotka, jsou nejlepší variety pro inhibici růstu rakovinových buněk v játrech a tlustém střevu. Světová produkce cibule se zvýšila během posledních deseti let minimálně o 25 %. Současná produkce dosahuje kolem 44 mil. tun, čímž se cibule řadí podle zprávy britského Ústavu pro rostlinnou genetiku a biotechnologii v zelinářské produkci na druhé místo hned za rajčata. Vzhledem k dobrým skladovacím a přepravním charakteristikám je cibule jednou z nejprodávanějších zelenin, která má mnohostranné využití v široké škále pokrmů akceptovatelných téměř všemi tradicemi a kulturami.

http://www.nutraingredients.com