Bezpečnost potravin

Peníze z Fondu solidarity by mohly být do Vánoc, neví se kolik

Vydáno: 31. 10. 2002
Autor:

povodně, ČR, EP, EK, RM, přesah škod více než 3 mld. eur nebo 0,6 HDP, finance, příspěvky, termín 1 rok, ČR splňuje limity, žádost ČR

LUCEMBURK (zpravodajka ČTK) – První peníze z Fondu solidarity by mohly dostat země postižené letošními povodněmi do Vánoc. Tuto naději dnes vyjádřil dánský ministr Bertel Haarder. Evropský parlament, komise a Rada ministrů se dnes definitivně shodly na návrhu týkajícím se vzniku fondu. Čerpat z něj budou moci země zasažené „velkou přírodní katastrofou“, přesáhnou-li způsobené škody tři miliardy eur – tedy asi 90 miliard korun – nebo 0,6 procenta HDP.
„Potřebujeme obě kritéria, protože malé země těžko dosáhnou limitu tří miliard eur a pro velké by bylo nespravedlivé žádat po nich škodu v určité procentní částce HDP,“ vysvětlil Haarder.

„Od počátku byla naděje, že nakonec by mohly první peníze z fondu jít před Vánocemi. Naděje. A takový je plán, je to úsilí komise, aby to bylo možné. Ale bude to samozřejmě záviset i na žádostech ze zemí, neboť by měly být přesné a jasné,“ řekl Haarder.

Návrh musí ještě formálně schválit plénum EP.

Poskytnuté peníze z fondu bude muset žadatelský stát, kterým může být i kandidátská země, vyčerpat do roka od vyplacení. O konkrétních částkách pro Německo, Rakousko a Českou republiku se dosud nejedná. Návrhy, kolik by měly jednotlivé letos zaplavené země z fondu dostat, bude muset předložit Evropská komise. Jakmile bude fond fungovat, mohou země, jež splňují podmínky, zaslat žádosti o poskytnutí plnění. Česko podmínky pro čerpání z fondu splňuje, škody způsobené letošními povodněmi zřejmě překročí 100 miliard korun.

EU umožní i čerpání při lokálních katastrofách, postihnou-li většinu obyvatelstva v oblasti. Fond na takové katastrofy ale poskytne nanejvýš 7,5 procenta ze svého rozpočtu. Pro letošek by to tedy činilo 75 miliónů eur, neboť fond bude disponovat částkou jedna miliarda eur. Pomoc by měl fond poskytovat nejen při živelních pohromách ale i některých formách havárií. „Neomezujeme fond jen na přírodní katastrofy. Hlavně na ně, ale je tam určitá pružnost,“ řekl Haarder.

ICEU-EkoList, 22.10.2002 (Mik)