Bezpečnost potravin

Pathogene Mikroorganismen im Grund- und Trinkwasser: Transport – Nachweismethoden – Wassermanagement

Vydáno: 13. 3. 2004
Autor:

Pathogene Mikroorganismen im Grund- und Trinkwasser: Transport - Nachweismethoden - Wassermanagement / Adrian Auckenthaler, Peter Huggenberger.- 1. vyd.Basel : Birkhäuser Verlag, 2003. - 184 s., ISBN 3-7643-6950-7 Kniha je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturou D 90759

Při rutinních kontrolách nezávadnosti pitné vody ve Švýcarsku a Německu je často zjištěn výskyt kontaminace mikroorganismy původem z fekálního znečištění.  Vysledovat příčiny kontaminace přírodních vodních zdrojů je v řadě případů velmi obtížné. Nová publikace v Knihovně ÚZPI poskytuje všeobecné  informace o výskytu patogenních mikroorganismů v pitné vodě, metodách jejich detekce a vysledování příčin kontaminace zdrojů pitné vody. Součástí publikace je i kapitola věnovaná technologiím pro úpravu pitné vody.
Více informací o publikaci lze získat na stránkách nakladatele zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra bezpečnosti potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.