Bezpečnost potravin

PathogenCombat: výzkumný projekt EU zaměřený na boj s patogeny

Vydáno: 12. 2. 2006
Autor:

Jsou uvedeny hlavní cíle projektu a přehled souvisejících projektů podporovaných Evropskou komisí.

Projekt řešený v 6. rámcovém programu výzkumu a vývoje zaměřující se na kontrolu a prevenci objevujících se a nových patogenů a to na úrovni buňky a molekuly. Projekt byl zahájen v dubnu 2005 a poběží do dubna 2010. Hlavní oblasti, kterými se projekt bude zabývat, jsou:

 

* Nový přístup k odhadování přítomnosti virulentních patogenů v potravině až do okamžiku její spotřeby.

* Nové metody ke kontrole životaschopnosti a virulence patogenů v potravinovém řetězci před konzumací.

* Nové metody pro odhad interakce hostitel–patogen založené na funkčních buněčných modelech.

* Nové technologie zpracování pro inaktivaci patogenů.

* Nové probiotické a ochranné kultury k eliminaci patogenů.

* Eliminace biofilmů prostřednictvím hygienických opatření.

* Strategie a aktivity pro šíření poznatků projektu u MSP.

* Nové matematické modely zabývající se potravinami v okamžiku spotřeby.

* Nové finančně efektivní systémy managementu.

* Lepší informování spotřebitelů, výrobců a kontrolních orgánů o bezpečnosti potravin.

 

Více informací o projektu PathogenCombat.

 

Evropská komise podporuje řadu dalších projektů zabývajících se bezpečností potravin.

Související projekty:

 

* Safe Foods: nový integrovaný přístup k analýze rizika pro zajištění bezpečných potravin;

* SEAFOODplus: snížení zdravotních problémů a podpora prospívání spotřebitelů v Evropě prostřednictvím konzumace bezpečných mořských produktů;

* SELAMAT: vytvoření základny pro mezinárodní spolupráci v oblasti bezpečnosti potravin mezi Evropou a Asií;

* CASCADE: vytvoření základny pro výzkum, hodnocení rizika a vzdělávání v oblasti zdravotních rizik dávaných do souvislosti s expozicí chemickým kontaminantům z potravin;

* HEATOX: teplem generované toxikanty potravin – identifikace, charakterizace a minimalizace rizika;

* QualityLowInputFood: zvýšení kvality, zajištění bezpečnosti a snížení nákladů v dodavatelském řetězci ekologických potravin a potravin s “nízkými vstupy”;

* NOFORISK: strategie kvantitativního posuzování rizika u potravin nového typu;

* NuGO: Evropská organizace pro nutrigenomiku – základna pro nutriční genomiku v Evropě.